Ми пропонуємо Вам проведення організаційного дослідження для Вашої компанії!

 • якщо Ви бажаєте локалізувати і усунути «проблемні» зони в організації
 • якщо Ви зіткнулися з необхідністю впровадження змін і хочете забезпечити їх прогнозованість і керованість
 • якщо Вам потрібно виявити ефект нововведень на етапі їх реалізації
 • якщо Ви вагаєтеся у виборі управлінських дій
 • якщо Ви потребуєте достовірної і повної інформації про стан справ в компанії для ухвалення зважених рішень

Тоді звернетеся до професійного проведення організаційного дослідження!

Організаційне дослідження складається з проектів, направлених на допомогу керівництву в прийнятті і реалізації складних управлінських бізнес-рішень.

Ми пропонуємо повний цикл проведення організаційно-дослідних робіт — від розробки програми, підбору інструментарію і до надання аналітичного звіту за підсумками дослідження.

Дані, отримані в результаті польового дослідження (яке може включати глибинне і експертне інтерв’ю, дискусійні фокус-групи, проблемно-орієнтовані наради, спостереження, анкетування, тестування персоналу) і аналізу внутрішніх документів компанії, пов’язаних з предметом дослідження, обробляються за допомогою спеціальних методів математичної статистики, це забезпечує їх достовірність і наочність.

Результатом організаційного дослідження є створення конкретних інструментів (підходів і рішень), впровадження яких оптимізує роботу компанії, а саме:

 • підвищує її керованість;
 • мобілізує внутрішні ресурси;
 • синхронізує роботу підрозділів;
 • підвищує злагодженість і ефективність роботи персоналу;
 • збільшує стійкість компанії в конкурентному середовищі.

Дані, отримані в ході організаційного дослідження, також допоможуть:

 • описати існуючі бізнес-процеси (адже якщо бізнес-процес не прописаний, організація функціонує згідно з устроєм, що склався, і це загрожує втратою унікальних технологій роботи);
 • удосконалити бізнес-процеси.

Проекти по організаційному дослідженню — це:

 1. Діагностика організаційної структури.
 2. Діагностика мотивації і задоволеності персоналу різними аспектами роботи в компанії.
 3. Діагностика лояльності персоналу.
 4. Діагностика соціально-психологічного клімату організації.

Ми готові працювати із завданнями різних масштабів і складності!

Переваги роботи з нами. Проводячи організаційне дослідження, ми:

 • виконуємо його з максимальною якістю і оперативністю;
 • пред’являємо високі вимоги до команди виконавців дослідницьких робіт;
 • адаптуємо методики під актуальні потреби замовника, або розробляємо методичний інструментарій безпосередньо під завдання, що забезпечує достовірність даних на виході;
 • забезпечуємо прозорість проміжних етапів дослідження для замовника;
 • надаємо детальний звіт про результати дослідження у формі презентації, що включає аналіз актуальної ситуації і рекомендації на майбутнє;
 • забезпечуємо практичне застосування отриманих результатів;
 • пропонуємо проектний пост-супровід замовника при впровадженні рішень, прийнятих за результатами дослідження, який включає розробку і проведення навчальних програм, коучинг для керівників середньої і вищої ланки, проведення оцінки персоналу.
Будемо раді співпраці з Вами!

Більш детально про бізнес-дослідження можна дізнатись відіславши нам запит або зв’язавшись по телефону