Побудова титульного аркуша виконувалась за допомогою таких команд:

1.Команда LINE — Лінія. Дозволяє будувати лінії на кресленні.

Command: LINE From point:           <Команда: Лінія від точки:>

To point:                                        <До точки:>

To point: («пропуск» або <Enter>)

До точки:(для завершення команди натиснути клавішу «пропуск» або <Enter>).

При виконанні цієї команди необхідно задати обидва кінці відрізка одним із способів завдання точок. Коли указуємо кожну з точок, до якої потрібно провести лінію, крім звичайного перехрестя на екрані дисплея відображається так звана «гумова нитка», яка допомагає побачити результати побудови лінії.

Якщо будь-який відрізок побудовано помилково, то можна на запрошення To point:відповісти U для вилучення останнього відрізка.

Для побудови замкнених ламаних ліній на останнє запитання To point: замість введення координат першої точки набираємо С, що означає CLOSE (закрити).

2. Команда PLINE – Полілінія. Полілінія є послідовною сукупністю сегментів ліній та дуг, які розглядаються системою AutoCAD як один графічний примітив. Лінії можуть бути: виконані різними типами ліній; широкими або навіть конусоподібними;  замкненими.

Полілінію можна редагувати для зміни положення вершин, для зняття фасок або для виконання спряжень.

Command: РLINE                        <Команда: Полілінія>

From point:From point:                <Від точки:>

На це запитання потрібно задати точку будь-яким способом, а після цього AutoCAD в командній строчці видає повідомлення про поточне значення для ширини лінії;

Current width is 0.000             <Поточна ширина дорівнює 0.000>.

Така ширина буде у всіх сегментів полілінії до тих пір, поки не буде задана інша. Далі йде «підказ»

Arc/Close/Half width/Length/Undo/Width/<End point of line>;

(Дуга/Замкнення/Половина товшини/Довжина/Ліквідація/Ширина/<Кінцева точка лінії>:).

Відповідь, яку система приймає при умовчанні, наведена в кутових дужках (<;.>). Якщо на такий підказ будуть заданими координати точки, то вона інтерпретується як кінцева точка, і система побудує пряму лінію від першої точки до кінцевої. Далі йде знов таке ж  запрошення.

Для того, щоб вибрати будь-яку опцію, потрібно внести тільки велику літеру із назви «підказу». Наприклад, для вибору опції «Width» (ширина) потрібно ввести W.

3. Команди ТЕХТ та DТЕХТ — написання тексту на кресленнях. За допомогою цих команд можна додавати текст до креслень.

Команда DTЕХТ (динамічний текст) відрізняється від команди ТЕХТ тим, що дає можливість виправити помилки клавішею <Backspase>. Команди ТЕХТ та DТЕХТ передбачають введення декількох рядків тексту. Тому, коли вже всі рядки введено, потрібно на запрошення ТЕХТ натиснути клавішу <Еnter>.

Command: DТЕХТ

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style:

(Початкова точка або Вирівняти/Центр/Заповнити/Середина/ Право/Тип).

Для того, щоб вибрати спосіб написання тексту, потрібно указати першу літеру із наведених опцій:

S (Start point) — Початкова точка. Вирівнює вліво базисну лінію тексту за вказаною точкою;

А (Align) — Вирівняний. Запитує дві крайні точки базисної лінії та розташовує текст точно між ними. Висота букв розраховується в залежності від довжини рядка;

С (Center) — Центрований. Запитує точку та центрує відносно цієї точки базисну лінію тексту;

F (Fit) — Заповнювати. Така ж опція, як Align, але використовує фіксовану висоту букв і розширює або стискує символи тільки по ширині таким чином, що текст займає місце між позначеними точками;

М (Middle) — Середина. Такий, як Center, але центрує текст як по горизонталі, так і по вертикалі відносно вказаної точки;

R (Right) — Правий, Запитує точку та вирівнює вправо базисну лінію тексту відносно цієї точки;

S (Style) — Тип шрифту. Запитує новий тип шрифту тексту, а потім повертається до запитання Start point (Початкова точка).

Клавіша Enter — AutoCAD одразу ж переходить до запитання ТЕХТ та розташовує його нижче написаного раніше тексту.

4. Команда STYLE — тип тексту. Використовується для утворення та зміни типів шрифтів або для установлення визначеного типу як поточного. Команда STYLE має такий формат:

Command: STYLE

Text style name (оr ?) <Т6>:      Font file <txt>:          Height <0.0>:         Width factor <1>:      Obliguing angle <0.0>:      Back wards <Y/N>:     Upside-down? <Y/N>:

Vertical? <Y/N>:      (Команда: Стиль ім’я типу текстового шрифту (або ?) <Т6>:       Файл шрифту <лат >:         Висота < 0.0 >:

Масштабний коефіцієнт (стискання та розширення) <1>:         Кут нахилу < 0.0 >:       Справа наліво (Т/Н):            В перевернутому вигляді (Т/Н):

Орієнтація тексту:).

Якщо відповісти «?» на перше запитання, то AutoCAD виводить перелік типів текстів, які є в пам’яті, їх можна переглянути та вибрати потрібний. Якщо немає необхідного типу тексту, то його потрібно створити, задавши ім’я, яке може мати довжину до 31 знака та може містити букви, цифри та спеціальні символи.

Іноді потрібно написати текст буквами різної висоти.

Для цього можна створити стиль тексту з нульовою висотою. Тоді після команди DТЕХТ (або ТЕХТ) буде йти запитання про висоту тексту. Формат створення тексту з нульовою висотою такий:

Command: STYLE

Text style name (ог ? ) <Т6>: RRR        Font file <txt>: rus          Height <0.2>:0.0         Width factor <1>:      Obliguing angle <75>:0      Back wards <Y/N>:N

Upside-down? <Y/N>:N         Vertical? <Y/N>:N      Current style is RRR.

Далі можна виконувати надписи командою ТЕХТ або DТЕХТ і для кожної строчки можна задавати різну висоту тексту.

Тверда копія титульного аркуша є першою сторінкою даної роботи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *