Кожен студент, що починає писати дипломну або курсову роботу, перш за все повинен скласти правильний план. Не варто забувати, що дипломна або курсова робота — це є підсумкова наукова робота студента.
Дисертація, дипломна є системним дослідженням, написання правильного плану якої дозволяє говорити про неї як про цілісний витвір наукового характеру. Цілісність роботи обумовлюється перш за все гармонійним взаємозв’язком її розділів і підрозділів між собою. Правильний план дозволяє всебічно розкрити зміст теми, що вивчається, тоді як неправильно складений план прирікає студента на даремну працю, пов’язану з розкриттям непотрібних питань, і як наслідок вихід за межі об’єкту дослідження. Тому при написанні плану важливо визначитися з об’єктом дослідження.
Об’єкт дослідження — це те, що аналізується в рамках наукового дослідження. Як правило, в гуманітарних дисциплінах об’єктом дослідження є сукупність специфічних суспільних стосунків, в економічних і технічних – певний процес.
Далі необхідно визначитися із завданнями по розкриттю об’єкту дослідження. Як правило, розкрите певністю завдання стає розділами і підрозділами плану при дослідженні.
Диплом та курсова роботи мають декілька розділів, що розмінюються в логічній послідовності. Це означає, що подальший розділ повинен логічно витікати з попереднього, причому розділи дослідження повинні співвідноситися один з одним як загальне до часткового або навпаки. Так, якщо в першому розділі Ви досліджуєте загальнотеоретичні питання, пов’язані з об’єктом дослідження, то в другому розділі слід аналізувати особливості структурних елементів, форм прояву об’єкту дослідження. У третьому розділі розглядається аналіз результатів двох попередніх розділів. Вимога логічної послідовності відноситися також і до підрозділів відповідних розділів. Так, якщо в першому підрозділі першого розділі, вивчається поняття об’єкту дослідження курсової або дипломної роботи, то у другому підрозділі вивчається історія формування наукових ідей і концепцій, ланцюг певних знаменних в науковому сенсі подій відносно об’єкту дослідження. В рамках першого розділу при вивченні історії формування наукових і практичних концепцій об’єкту дослідження можна виділити в окремий підрозділ найбільш значущу концепцію і розглянути її як окремий підрозділ і дати їй аналіз.
Таким чином, можна виокремити наступну послідовність того, що повинні відображати підрозділи в рамках першого розділу: спочатку поняття об’єкту дослідження, потім вивчення історії формування науковий ідеї і концепцій відносно об’єкту дослідження, виділенням найбільш значимого в окремий підрозділ.
У другому розділі при правильному розміщенні підрозділів слід враховувати їх значущість, тобто, як правило, спочатку розташовуються підрозділи що мають найбільш значимий і ключовий характер.
В рамках третього розділу доцільно співвіднести результати дослідження з національною практикою, наявними досягненнями у вітчизняній науці і виділити перспективи подальшого вдосконалення вітчизняної теорії і практики.
Як правило в третьому розділі переважає прикладний матеріал, це найбільш важливих та значущий розділ.
Після складання плану, а це потрібно зробити якнайскоріше, його потрібно погодити з науковим керівником, показати його можна і більшій кількості фахівців. Правильний план — це половина дисертації, диплому чи курсової, і чим більше буде висловлено компетентних думок з приводу його структури, тим більше Ви заощадите свій час. Показувати готовий план потрібно перш за все докторам і кандидатам наук, це фахівці які напевно нададуть відчутну допомогу в коректуванні вашого плану.
(Т) «Інформаційні послуги» (С) РОСДИПЛОМ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *