На сьогоднішній день навчання в університеті або в будь-якому іншому начальному закладі закінчується написанням дипломної роботи. Потрібно відзначити, що за статистикою сьогодні дипломну роботу самостійно пишуть лише 30% студентів, останні звертаються за допомогою до професіоналів(замовляють диплом). І потрібно сказати, що це не дивно, якщо зважати на специфіку написання дипломної роботи. Багато студентів не замислюються, про те для чого в ході процесу навчання пишуться курсові роботи? І даремно, адже саме написання курсової роботи готує Вас до диплому.
Якісна дипломна робота пишеться дуже довго, при цьому ретельно дотримуються вимоги всі ДСТУ.
Як правило, якісний диплом складається основної частини, об’єм якої не може бути більше 120 листів. Саме основна частина дипломного проекту вважається одним з найскладніших етапів в написанні диплома. При написанні будь-якого дипломного проекту виділяють 10 основних елементів:
 1. Титульний аркуш
 2. Завдання на роботу
 3. Реферат(анотація)
 4. Зміст
 5. Позначення і скорочення
 6. Вступ
 7. Основна частина
 8. Висновок
 9. Список використаних джерел
 10. Додатки
Для того, щоб зробити якісний диплом, необхідно мати уявлення про кожен з вищеперелічених елементів.
Титульний аркуш – це те з чого починається будь-який диплом, курсова, реферат. Розглядаючи титульний аркуш дипломної роботи потрібно сказати, що він служить джерелом інформації, яка необхідна для обробки і пошуку документа. На титульному аркуші, як правило, вказуються дані по темі дипломної роботи, а також вказуються найменування начального закладу або організації (наприклад, Міністерство освіти і науки України).
Також на титульному аркуші в обов’язковому порядку вказують наступні дані: 1. Найменування кафедри виконавця дипломного проекту (наприклад, кафедра економіки). 2. Вказується гриф перевірки проекту рецензентом 3. Дані про допуск (гриф) до захисту дипломної роботи завідувачем кафедри 4. Вказуються ініціали, прізвище, група студента, який виконував диплом. Наведені вище дані, які необхідно вказувати на титульному аркуші є лише найосновнішими. Залежно від вимог Вузу, можуть вводитися додаткові елементи які необхідно розташовувати на титульному аркуші дипломної роботи.
«Завдання на роботу» це другий елемент, який має бути в дипломі. Кожен диплом містить в собі чітко викладене завдання, яке заповнюється лише студентом-випускником спільно з керівником дипломної роботи. Для заповнення «завдання на роботу», кафедрою видається спеціальний бланк, в якому необхідно заповнити всі поля. Після заповнення бланка «Завдання на дипломну роботу» необхідно підшити до своєї дипломної роботи. Цей елемент розташовується відразу після титульного аркуша.
У рефераті до дипломної роботи необхідно викласти в короткій формі суть Вашої дипломної роботи, також в рефераті необхідно зробити висновки про статистичні дані (якщо такі мають місце у вашій дипломній роботі).
Якісний диплом включає також зміст, позначення і скорочення, а також вступ. Ці три елементи, мабуть, єдині в дипломному проекті які, не вимагають ретельного опису в самому проекті.
Головним елементів у всій дипломній роботі є «Основна частина». Проте хочеться відмітити, що відсутність в проекті хоч би одного елементу веде до поганих результатів, цілком можливо, що захистити належним чином диплом у Вас не вийде. Саме тому не варто нехтувати менш важливими елементами дипломної роботи.
Якісний диплом повинен виконуватися виключно по нижче приведених правилах:
 • У основній частині диплома, необхідно описати дані які б змогли повною мірою відобразити суть і методику виконаної роботи. Мало хто знає, що правильно виконана «Основна частина» до дипломного проекту підрозділяється на три розділи. Ці розділи відображають різну інформацію про ваш дипломний проект.
 • У першому розділі, необхідно обґрунтувати вибір літературних джерел, а також описати досліджувану проблему дипломного проекту. Саме у цьому розділі належить описувати методику вирішення проблеми яку Ви описуєте в своєму дипломі.
 • Другий розділ носить характер проектно-аналітичного. І не даремно, адже саме в цьому розділі необхідно розповісти про вибрані матеріали, на основі яких далі Ви повинні будете скласти аналіз. У цьому розділі необхідно прописати статистичну звітність.
 • І нарешті третій розділ – економіко-технічний. У даному розділі необхідно описати економічні аспекти свого проекту.
 • Відповідно до цих даних будуть написані висновки до всієї дипломної роботи, а також дана оцінка техніко-економічному розділу дипломної роботи.
 • Диплом повинен містити список використовуваних джерел. У цьому розділі необхідно прописати відомості про використовувану допоміжну літературу, а також описати використовувані нормативні документи та ДСТУ.
 • Диплом також повинен містити висновок, в якому студент-випускник повинні зробити короткі підсумки ходу виконання дипломного проекту
Якісний диплом пишеться саме по цих критеріях. Якщо притримуватись цих досить простих правил складання диплому, то можна однозначно досягти успіху.
Успішного захисту диплому! І пам’ятаєте, краще за Вас Ваш диплом не знає ніхто.
(Т) «Інформаційні послуги»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *