Завантажити

1. Формування торгового асортименту та вплив сезонності на формування асортименту плодоовочевих товарів.

Стабільність роздрібної торгівлі визначається раціональністю, повнотою і стійкістю асортименту товарів. Від складу й оновлення асортименту безпосереднь залежить зростання товарообігу і швидкість реалізації товарів. Відсутність у торгівлі потрібних товарів, їх вузький асортимент, не стабільний чи невідповідний запитам споживачів асортимент породжують незадоволений попит, що негативно позначається на ефективності торгівлі.
Розрізняють виробничий і торговий асортимент товарів.
Виробничий асортимент визначається номенклатурою товарів, що випускаються промисловими і сільськогосподарськими підприємствами, а також іншими виробниками.
Торговий асортимент представляє собою номенклатуру товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Він включає асортимент товарів, що випускаються багатьма підприємствами і розділяються на дві товарні галузі: продовольчі та непродовольчі.
В даному випадку ми розглядаємо продовольчі товари, а саме товарну групу – плодоовочеві товари, що об’єднані за певними ознаками.
В залежності від числа різновидностей в товарній групі розрізняють: товари простого і складного асортименту.
Товари простого асортименту мають не велике число асортиментних показників ( найменування, сорт). До цієї групи відносяться більшість продовольчих товарів, зокрема і плодоовочеві.
Товари складного асортименту мають велике число асортиментних показників ( найменування, сорт, розмір, вага). До таких товарів відносять більшість непродовольчих товарів та деякі групи продовольчих ( наприклад консерви плодоовочеві, ковбаси кондитерські вироби.
За частотою і характером представленого споживачам попиту товари розділяють на декілька груп.
1. Товари повсякденного попиту, що регулярно купляються населенням кожен день або через невеликий проміжок часу).
2. Товари періодичного попиту споживачі також купляють регулярно, але через більш довгий проміжок часу ( наприклад, декілька раз в рік).
3. До товарів рідкого попиту відносяться ті товари, термін служби яких вираховується роками ( товари довгого користування) купляються вони, відповідно один раз в декілька років ( меблі, різна побутова техніка та ін.).
Реалізація сезонних товарів здійснюється в визначений період року ( до таких товарів відносяться деякі види плодів та овочів та інше).
Плодоовочева продукція у сезон їх вирощування можна віднести до товарів повсякденного попиту, а не в сезон, коли плодоовочева продукція ( свіжі овочі та фрукти ) є певним дефіцитом, то вони стають продукцією періодичного попиту, якщо ж розглядати не свіжу плодоовочеву продукцію, а у вигляді консервів та заморожених овочів та фруктів, то попит буде відповідно змінюватися у зворотньму напрямку, тобто в сезон вирощування попит буде періодичним, а не в сезон — повсякденним.
Попит на товар може бути стабільним або піддаватися визначним ( в тому числі і різким) коливанням.

З врахуванням цього товари поділяються на такі групи:
— стабільного попиту;
— товари, попит на які піддаються різним коливанням;
— стійкого сформованого попиту;
— альтернативного попиту;
— імпульсивного попиту.
Асортиментна політика підприємства відіграє важливу роль у конкурентній боротьбі між торговельними підприємствами за покупця. Чим більше в продажу товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніші конкурентні позиції торговельного підприємства на ринку. Торговий асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.
Формування асортименту товарів являє собою процес підбору для продажу різних груп товарів, їх видів, та різновидів за всіма ознаками, що їх відрізняють.
У процесі підбору для магазинів асортименту товарів керуються деякими загальними принципами.
Найважливішим принципом формування асортименту товарів є його відповідність характеру попиту населення району, в якому розміщується даний магазин. Це дозволяє максимально задовольнити попит населення на товари народного споживання.
Раціональна побудова асортименту товарів у магазинах передбачає комплексне задоволення попиту населення, яке передбачає групування асортименту товарів у магазині за відповідними споживчими комплексами. Таке групування асортименту дозволяє створити зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими товарами, скорочує витрати часу на придбання необхідних виробів і сприяє так званим імпульсним купівлям.
Важливим принципом формування асортименту магазинів є забезпечення достатньої ширини і глибини товарного асортименту. Під шириною асортименту розуміють кількість товарних груп і підгруп, що входять в асортиментний перелік підприємств, а під глибиною – кількість різновидів товарів по артикулах, фасонах, моделях і інших ознаках. Забезпечення достатніх ширини і глибини асортименту товарів у магазині є важливою умовою більш повного задоволення попиту населення, зростання товарообігу й ефективного використання торгової площі.

2.Сезонність виробництва, споживання та продажу плодоовчевих товарів.
Попит на багато продовольчих товарів піддається коливанням, звязаним із сезонністю виробництва , споживання і продажу товарів.
1. Сезонність виробництва характеризується термінами ( проміжками часу), за які товар виготовляється, вирощується чи переробляється. Для різних товарів цей показник є різним. Якшо взяти плодоовочеву продукцію, то сезонність виробництва буде мати певні досить короткі межі, оскільки вирощують овочі та фрукти літо-осінь, отже в даний термін продукція буде продаватися великими партіями і за низькими цінами, тому попит в цей період буде великим, також потрібно створювати товарні запаси і на інший період часу, оскільки ці товари користуються попитом протягом усього року.
У сезон виробництва також може бути зменшення виробництва плодів та овочів, це пояснюється несприятливими погодніми умовами ( весняними приморозками, літньою посухою).
2. Сезонність споживання характеризується тим, який попит споживачів на даний товар у певний період часу, чи завжди вони його купляють, як часто і в якому сезоні вони споживають менше даної продукції, а в якому більше. Навідміну від продовольчих товарів в яких сезонність споживання проходить протягом року, деякі непродовольчі товари мають обмежений термін споживання в залежності від сезону. Споживання плодоовчевої продукції є постійною, оскільки з цих продуктів ми отримуємо вітаміни та поживні речовини, також ми споживаємо дані продукти в різному вигляді, наприклад, осінню всі споживають свіжі овочі та фрукти, зимою та весною не всі можуть дозволити собі це (оскільки не в сезон виробництва ціни на цю продукцію сильно зростає) і тому більшість купляють плодоовочеві консерви, оскільки ця продукція є дешевшою і може замінити свіжу.
3. Сезонність продажу характеризується тим, в який період часу яка продукція має більший попит, як змінюється ціна, де краще продається продукція залежно від сезону. Рівень цін на внутрішньому ринку протягом року суттєво змінюється на свіжу садівницьку продукцію (рисунок).

Як видно, в першій половині року встановилася чітка тенденція зростання цін на яблука в міру зменшення їх запасів і найвищого рівня ціни досягли напередодні надходження на ринок плодів нового врожаю – в червні. У серпні і вересні різке підвищення пропозиції ( період масового збирання врожаю) зумовило спад цін. У жовтні-грудні знову встановилася тенденція підвищення цін на ці продукти. Проте темпи їх зростання були вищі, ніж на початку року. Залежно від строків реалізації максимальна ціна на груші перевищують мінімальні майже у 6 разів, на яблука – в 3 рази, на плоди цитрусових культур – 50,5% та горіхи – на 50,2%.
Ціни на фрукти значною мірою коливаються по регіонах, зокрема, максимальні ціни на плоди зернових культур перевищує мінімальні в 4-5 разів, кісточкових – 2-3 і ягід в 2-2,5 раза.
Якщо візьмемо продукцію яка вирощується у сезон виробництва, то вона буде краще продаватися на продовольчих ринках, в дрібнороздрібній торговельній мережі ( лотках, кіосках, палатках).

Наведемо приклад. Плодоовочевий лоток.
Вигідний продаж тому, що закупівля овочів та фруктів в основному відбувається на оптових базах, що знаходяться неподалік від основних місць роздрібної торгівлі, або віддають перевагукупівлі овочів та фруктів з машин, які прибувають з різних міст, сільських районів, також продукція може продаватися і самими власниками, які вирощують продукцію на власних присадибних ділянках ( такий товар буде більш дешевим, оскільки не потрібно закуповувати і встановлювати націнку товарів).Для стабільної роботи лоткової торгівлі необхідно закуповувати товар із запасом 1-2 дні. Отже маса закупівель зростає.
Позитивна сторона закупівель товару у сезон мосового дозрівання овочів та фруктів бажання скоріше і в більших обсягах продати продукцію
Асортимент торговельної точки формується залежно від пори року, місяця розміщення ( ринок, лоток, на вулиці) і може налічувати від 7 до 20 найменувань. Восени та взимку попит на цитрусові, банани, сухофрукти підвищується. Тому в цей період доцільно формувати асортимент з урахуванням попиту, тобто 70% — фрукти, цитрусові, 30% — овочі. Влітку навпаки.
У вихідні і передсвткові дні товорообіг лотка збільшується у 2-4 рази порівняно з буднями. Такий товар, як помідори, огірки, цибуля, капуста слід закуповувати заздалегідь з 1-2 денним запасом. Ягоди – товар, який швидко псується, тому його краще закуповувати в мінімальному обсязі, щоб гарантовано продати.
Також у період коли овочі та фрукти не вирощуються, попит на цей товар збільшується не у дрібнороздрібній торгівлі, а у супермаркетах.
Наведемо приклад.
З ціллю якісних та кількісних характеристик споживчого попиту на овочеву продукцію, що реалізується через мережі супермаркетів України, а також визначення потенційних товарних ніш і можливих напрямів розвитку роздрібної мережі в особливості реалізації овочевої продукції спеціалістами Проекта аграрного маркетингу протягом березня-квітня 2004 року було проведено опитування серед покупців супермаркетів. Дослідження грунтувалося на опитуванні 700 респондентів – споживачів супермаркетів з восьми міст України: Київ ( Мегамаркет, Велика Кишеня, Фуршет, Экомаркет), Черкаси (Гранд Маркет, Сільпо), Полтава ( Полагросервіс), Одеса ( Таврія В), Львів (ВАМ), Ужгород (Вопак, Амбар), Дніпропетровськ (Рейнфорд, АТБ-маркет) Сімферополь (Фуршет).
Потрібно відмітити, що опитування проводилося як безпосереднь в супермаркетах, так і коло магазинів.
Як показали результати опитування, потенційними покупцями овочевої продукції в суепрмаркетах Украіни є жінки (їх частка складає 66%) середнього віку (36-55років), середній дохід яких складає 301-500 грн. в місяць на одного члена сім’ї. Такий рівень доходів мають 26% опитаних респондентів.
Основні місця покупки овочевої продукції.
Високими вимогами до якості овочевої продукції споживачів супермаркетів являється однією з умов конкурентоспроможності сучасних торгових форматів на ринку свіжих овочів. Як визначило 52% опитаних покупців (табл.1), відділи супермаркетів являються основним регуляторним місцем купівлі овочевої продукції не в сезон вирощування ( листопад-травень), і тільки 23% купляють овочі в цей період часу на місцевих сільськогоМісця купівлі овочів з залежності від сезону, %.

Регіон В овочевих секціях
супермаркетів В спеціалізованих овочевих магазинах
Лотки, кіоски На місцевих с/г ринках Власна продукція н/о

Сімферополь 7 30 13
17 3 10 52 38 25 5
Дніпропетровськ 21 82 1 4 2 1 62 9 12 1 1 2
Ужгород
6 18 2 16 6 12 62 42 24 10 2
Київ 15 56 6 9 9 8 47 20 23 5 1
Львів 8 53 5 1 6 75 38 16 15 4
Одеса 26 76 13 4 8 7 38 12 16 1
Полтава 8 43 2 27 2 7 78 17 10 7
Черкаси 16 42 6 13 5 5 55 27 17 13 1
Україна 16 52 6 10 5 7 55 23 17 6 1 2

Зворотня тенденція спостерігається в сезон масового вирощування (з червня по жовтень) – 55% опитаних регулярно купляють овочі на сільськогосподарських ринках і тільки 16% — в супермаркетах. Необхідно також відмітити, що в сезон вирощування17% респондентів споживають продукцію з власних присадибних ділянок, не в сезон – 6%. Крім того, 10% опитаних вказали на спеціалізовані овочеві магазини як основне місце купівлі овочевої продукції не в сезон її вирощування. На пункти роздрібної торгівлі овочами припадає незначна кількість покупців, при цьому вона практично не змінюється в залежності від сезона. (5% і 7%).
Даний факт свідчить про тенденції, які сформувалися на овочевому ринку: все більше споживачів віддають перевагу саме супермаркетам, хоч і місцеві ринки є ще досить сильним конкурентом.
Якщо проаналізувати результати опитування в регіональному розрізі, то можна відмітит, що більш за все споживачі купляють овочеву продукцію в супермаркетах: Одеса (76% — не в сезон, 26% — в сезон вирощування) і Дніпропетровськ (82% — не в сезон, 21% — в сезон вирощування).
Основні вимоги при купівлі свіжих овочів.
Як показало опитування, для більшості респондентів смакові якості є найголовнішими критеріями при купівлі. Так 55% опитаних відповіли, що смакові якості свіжих овочів для них є дуже важливими, а 40% — важливими.
Екологічна чистота продукції зайняла друге місце серед критеріїв, які являються розширяючими при купівлі продукції. В загальному, біля 88% респондентів відмітили цей критерій як дуже важливий.
Термін придатності до споживання і зберігання продукції займає третє місце – даний фактор відмітили 83% опитаних.
І тільки на шосте місце респонденти поставили доступну ціну (64%), надаючи перевагу таким критеріям як гарний вигляд (75%) і продукція вітчизняного виробника (72%). Це підтверджує те, що вітчизняна овочева продукція стає все більш конкурентоспроможною в місцевих супермаркетах.
Вимоги до овочевої продукції.
Вимоги, які покупці ставлять до овочевої продукції, залежать від конкретного виду продукції: свіжа, консервована чи заморожена. Тим не менш, аналіз результатів опитування дозволив прослідкувати загальні тенденції в групі «свіжі овочі». Так більшість споживачів (88%) вже сьогодні готові платити ціну, вищу за «базарну», за овочі гарантованої якості і овочі, які відсортовані – 73%. При цьому споживачі хотіли б, щоб ціна в супермаркетах не перевищувала ціну базарну більш як на 5-10%.
Споживання різних видів овочів.
Проаналізувавши побажання споживачів до асортименту овочевої продукції, необхідно відмітити, що свіжі овочі стоять в не конкуренції в порівнянні з другими видами овочевої продукції, але кожен третій з опитаних в проведенні дослідження, поряд із традиційними і консервованими продуктами, вже цікавляться і замороженими овочами. Крім того, 30% респондентів висловилось за купівлю готових овочевих салатів. Так 58% опитаних були зацікавлені в новому вигляді овочевої продукції – свіжонарізані салати.
Основними факторами, які можуть підштовхнути респондентів до купівлі овочевої продукції в супермаркетах, являється: розширення асортименту ( для 62% опитаних) і супроводження додатковою інформацією відносно харчової цінності продукту і можливих рецептів їх приготування (45% опитаних).
Результати дослідження торгівлі плодоовочевою продукцією через систему міських ринків ( польовий етап виконано компанією InMind).
Дослідження охопило біля 30 ринків в 9 регіонах України. При цьому дві третіх торгових точок, придставлених в дослідженні, є одиничними, одна третя – відноситься до торгових мереж ( неспутувати з мережами супермаркетів чи інших сучасних фірм). В свою чергу, дві третіх торгових мереж складаються з 2-5 торгових точок, біля 30% налічують більше 10 точок (останні зустрічаються, переважно в Донецьку, Одесі, Харькові).
75% одиничних пунктів реалізації плодоовочевої продукції на ринках України – це приватні підприємства і фермери (50% і 25% — відповідно). Значна більшість мережевих точок обслуговується в певній мірі реалізаторами і приватними підприємствами (46%). 80% торгових точок працюють цілий рік.
В сезон одиничні точки орієнтуються в основному на реалізацію невеликих обємів продукції (більше третини реалізують до 300 кг в тиждень, ще четверта частина- 300-500кг). Через мережеві точки реалізуються великі обєми : біля 30% реалізують 300-500 кг продукції в тиждень, біля 25% — від 500-1000 кг. Ці обєми можна порівняти з обємами реалізації невеликого регіонного суепрмаркету. Аналогічна тенденція зберігається для продажу не в сезон.
І в мережевій, і в одиничній торгівлі більше 60% продавців ніколи не купляють товар на другому ринку дла подальшого перепродажу. 35% одиничних точок самостійно вирощують і реалізовують овочеву продукцію, 27% — купляють товар безпосереднь у сільському господарстві.
Більша частина одиничних точок (74%) орієнтуються на ціни ринку, на якому реалізовують свою продукцію, в той час як мережеві продавці переважно звертають увагу і на закупівельні ціни (оптові ціни). І тільки 3% ринкових продавців на регулярній основі спостерігають за цінами в супермаркетах на аналогічну продукцію. При цьому у всіх категоріях продавців націнка складає 10-20%, а прибуток -7-10%, Більше третини респондентів затрудняються визначити чистий прибуток від продажу.
Кінцеві споживачі являються основними клієнтами ринкових торговців (біля 83%). Супермаркети, за оцінками торговців, займають тільки 1-2% в структурі їх клієнтів.
Найбільш важливими факторами для споживачів міських ринків, на думку самих продавців, це ціна продукції, смакові якост, гарний вигляд, вітчизняне виробництво товару і екологічна чистота. Менш важливим є точна вага, сортування по розміру, торгова марка і наявність зручної упаковки.
Головними проблемами для торговців являється погані умови для роботи на ринку і умови зберігання продукції ( актуально для 30%), слідуюча проблема – неплатоспроможність населення (актуально для 30%). Крім того, проблемою являється зберігання належної якості продукції (актуально для 25%). Конкуренції більше бояться мережеві торговці, а одиничників більше турбує подорожчання бензини.

3. Аналіз сезонних коливань товарних запасів та сезонності реалізації товарів.

Для кращої реалізації продукції та зниженні ризику втрати продукції проводять аналіз сезонних коливань товарних запасів.
При вивченні стану товарних запасів не завжди приділяється належна увага оцінці впливу сезонник коливань попиту на їх розмір.
Слабке врахування цих коливань протягом року призводить до значних відхилень запасів від встановлених нормативів, нераціонального використання фінансових ресурсів, та, нарешті, до необгрунтованих висновків щодо ефективності управління товарною масою.
Для виявлення сезонних коливань розроблені різноманітні математико-статистичні методи аналізу. Найбільш доступним з них є метод простої середньої, який дозволяє розрахувати показники сезонності ( індекси коливальності) за період, що досліджується, а також охарактеризувати найбільш типові відхилення в коливальності показника кожного кварталу ( місяця) порівняно із середніми рівнями за весь період, що вивчається ( не менше 3-5 років).
Прагнення до усунення сезонних коливань, тобто небажа¬них моментів у розвитку багатьох явищ /виробництво сільськогосподарської продукції, виконання будівельних робіт, ціноутворення на сільськогосподарську продукцію/, вимагає їх статистичного вивчення.
Сезонні коливання спостерігаються у багатьох галузях економіки. Сезонні коливання, які відображаються у рядах динаміки слід вивчати й вимірювати для підвищення ефективності виробництва.
При вивченні в рядах внутрішньої річної динаміки сезонних коливань розв’язуються такі задачі:
— виявлення специфіки розвитку певного явища у внутрішньо річній динаміці;
— вимір сезонних коливань певного явища з побудовою моделі сезонної хвилі.
Для виміру сезонних коливань використовують індекси сезонності, якщо в ряді динаміки є певна тенденція розвитку, то індекс сезонності призводить до нерівномірного використання робочої сили, обладнання, техніки, транспортних засобів тощо.

Сезонні коливання характеризує індекс сезонності, який розраховують за формулою:

де РІ — середнє з фактичних рівнів одноіменних проміжків часу; РО — постійна середня за період, що вивчається:

Одним з етапів аналізу обсягу та структури товарообігу підприємства є: аналіз обсягів реалізації товарів поквартально і помісячно, дослідження ритмічності роботи і сезонності реалізації товарів та визначення факторів, що їх обумовлюють.
Для проведення аналізу за звітний період та в динаміці розраховують показники, що характеризують ритмічність реалізації товарів: середньоквадратичне відхилення від середнього обсягу товарообороту (ς) та коефіцієнта варіації (ν):

Х – обсяг т/о за і- ий період;
Х – середній обсяг т/о за nперіод;
n – кількість періодів дослідження
Середньквадратичне відхилення ς визначає діапазон коливання реалізації товарів, тобто мінімальний і максимальний обсяг товарообігу підприємства в середньому за період дослідження.
Коефіцієнт варіації оцінює рівномірність реалізації товарів протягом періоду, що досліджується, тобто відносний ( у %) розмір відхилення обсягу т/о від середнього розміру.
Дослідження названих показників дає змогу встановити ступінь рівномірності продажу товарів по місяцях та кварталах, виявити особливості торгівлі та попиту на товар, що реалізується підприємством. Чим вище значення мають показники, тим неритмічнішими є процес реалізації товарів на даному підприємстві.

Висновок
Як вже було визначено, на попит і споживання багатьох товарів, особливо продуктів харчування, впливає сезонність їх виробництва (плодоовочева продукція, молочна та ін.). Внаслідок цього відбувається нерівномірність їх споживання протягом року і попит перекидається на товари, що їх заміняють. Наприклад зимові і весняні періоди збільшується попит на овочеві і фруктові консерви, що замінюють свіжі плоди та овочі; влітку в умовах великої кількості овочів, ягід і фруктів різко знижується об’єм продажу крупи і макаронних виробів та плодоовочевих консерв. Проблема згладжування сезонності в споживанні харчових продуктів вирішується певною мірою шляхом створення сезонних запасів відповідних товарів, що особливо потрібно враховувати при формуванні асортименту. Сезонність споживання характеризується тим, який попит споживачів на даний товар у певний період часу. Навідміну від продовольчих товарів в яких сезонність споживання проходить протягом року, деякі непродовольчі товари мають обмежений термін споживання в салежності від сезону (наприклад, зимове пальто, шуба). Сезонність продажу характеризується тим, в який період часу яка продукція має більший попит. Рівень цін на внутрішньому ринку протягом року суттєво змінюється на свіжу садівницьку продукцію, що і спричиняє сезонність коливань торгівлі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *