Завантажити

ВСТУП

ХХІ століття багатьма міжнародними організаціями названо століттям якості, так як якість продукції сьогодні стала основним фактором, який забезпечує переваги на товарному ринку і перетворилась в нове джерело зростання національного багатства.
В умовах сучасних торговельних відносин на міжнародному та європейському ринках надто актуальною для України стала підготовка спеціалістів в сфері управління якістю. Важливо враховувати прагнення України бути повноправним членом Європейського Союзу, який прийняв директиви, що містять обов’язкові для європейського ринку вимоги до безпеки якості продукції. Побудова системи якості регламентується вимогами міжнародних стандартів, що прийняті більшістю країн в якості національних. Як правило, наявність сертифікованої системи якості стає обов’язковою умовою під час укладання контрактів визнаних у світі товаровиробників зі своїми субпідрядниками. Наявність сертифікованої системи якості – важливий доказ високого рівня характеристик продукції під час складання декларації постачальника про відповідність.
Одним з основних напрямків як у сфері виробництва, так і у сфері обслуговування є якість, а не об’єм виробництва продукції чи надання послуг. Визначальною умовою для тривалого завоювання ринків збуту, виявляється значно вища відносна якість з врахуванням попиту споживачів, а не значно нижчі ціни.
Важливим напрямком управління є покращення якості, або управління розвитком підприємства відносно задоволення потреб споживачів, співробітників і суспільства. Можна констатувати, що концепція «загального управління якістю” стає провідним інструментом менеджменту фірм. Ця концепція постійно збагачується досвідом провідних підприємств – лауреатів щорічних національних, міжнародних і європейських премій за якість. Фірма, що не використовує такий досвід, не може розраховувати на успіх в бізнесі і громадське визнання.
Одні з перших підприємств, що в першу чергу усвідомили необхідність впровадження систем якості відповідних систем серії ISO-9000, виявились Київський ВАТ «Оболонь” і ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод” та інші.
Вода – джерело життя на Землі, без води людина не може прожити: нестача води в організмі небезпечніше за голод. Без їжі людина може прожити більше місяця, а без води декілька днів. Для забезпечення нормальної життєдіяльності дорослої людини необхідно в середньому 2,5 л води на добу, з них 1,2 л приходиться на питну воду, 1л – на воду, що надходить з їжею, 0,3 л – на воду, що утворюється в організмі з основних харчових речовин в результаті обмінних процесів. Добове споживання води може складати від 2,5 до 6 л залежно від кліматичних умов і характеру діяльності людини. Таким чином, виробництво питної води є дуже привабливим для підприємців. Рівень грамотності споживачів з часом зростає, вже мало хто має сумнів, що водопровідну воду неможливо вживати без ризику для здоровя.
Асортимент мінеральних вод, що виготовляється в Україні такий: питні, лікувально-столові і лікувальні води. Мінеральними водами — називають води, які у своєму складі у великій кількості утримують мінеральні речовини, гази –вуглекислоту, сірководень, азот, мають радіоактивні властивості, температуру завдяки чому вони специфічно діють на організм людини на відміну від звичайної води. Далеко не кожна мінеральна вода може бути признана лікувальною і тим більш придатною для споживання.
Для лікування використовують води підземних мінеральних джерел у місцях їх звичайного виходу із землі, або буріння скважин на різну глибину. Атмосферні опади – дощ, сніг, випадаючи на землю проникають в неї і становлять основу утворення мінеральних вод. Проходячи крізь гірські породи, атмосферна волога розчиняє і вилужняє різноманітні хімічні речовини, насичує газами. В результаті чого формується той чи інший тип лікувальної води.
Із-під землі воду добувають за допомогою артезіанських скважин, глибина яких від 100 до 800 метрів. В останній час, зважаючи на перенасичення української природи «техногенними факторами”, достатньо великі і ємні відкриті джерела з чистою водою в дефіциті, тому основну кількість мінеральної води добувають із скважин.
На території України знаходиться більша половина (52%) Європейських запасів артезіанської питної води. Україна має унікальний скарб запасів мінеральної води, а виробники мінеральних вод мають великий потенціал для розвитку.
Культура споживання води з кожним днем стає все більш актуальною проблемою. І, в першу чергу, відповідальність за її підвищення несуть виробники, які зобов’язані постачати на ринок виключно високоякісний продукт.
Метою нашої дипломної роботи є вивчення споживчих властивостей мінеральних вод, що реалізуються в м. Києві та дослідження впливу системи управління якістю підприємств що виготовляють мінеральну воду на її конкурентоспроможність.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
— дослідити стан ринку мінеральної води в Україні;
— визначити фактори, що впливають на якість мінеральної води;
— встановити якість мінеральної води;
— дослідити вплив системи управління якістю підприємств виробників на якість продукції;
— розрахувати конкурентоспроможність мінеральної води;
— визначити шляхи вдосконалення управління асортиментом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *