Завантажити

ВСТУП
Преддипломна практика є заключним етапом підготовки до виконання дипломної роботи і наступної самостійної діяльності.
Головна мета преддипломної практики- надбання професійних практичних навичок для повноцінної діяльності у сфері сучасної торгівлі, промисловості та комерційних структурах ринкової економіки.
Дана робота дає змогу змогу закріпити та конкретизувати товарознавчі, організаційно-комерціїні та технологічні навички, які були надбані мною під час проходження практики у ПП ТД супермаркеті „Вест Лайн”.
Процес приватизації найбільшого успіху досяг у сфері торгівлі, яка відіграє велику роль у встановленні нашої економіки, забезпечуючи споживачів необхідними товарами, задовольняючи споживчий попит, і є стабільним платником податків. Велика конкуренція займає значне місце у формуванні цієї галузі. Кращим стає обслуговування, дизайн магазинів, асортимент товарів, а також оптимальні ціни задовольняють попит населення. Але, мало хто, задумується, що стоїть за всім цим. А за цим — велика робота різноманітних відділів магазина.Процес доведення товарів до споживачів проходить кілька важливих етапів: організація договірної роботи з постачальниками, формування асортименту товарів та організація збуту. А робота ця проводитися за допомогою комерційної діяльності торгового відділу підприємства. Тому роль комерційної діяльності є важлива, метою моєї роботи являється проведення практичної роботи по даній темі, тобто побачити на практиці конкретного торговельного підприємства процес, який проходить товар від виробника до кінцевого споживача. А також провести дослідження діяльності торговельного підприємства, виявити позитивні і негативні сторони, а також зробити кваліфіковані висновки й грунтовні пропозиції щодо їхньої діяльності. Саме ця тема дасть змогу провести повний аналіз діяльності роздрібного торговельного підприємств…

1.1. Керування трудовими ресурсами на ПП ТД „Вест Лайн”.

Для усіх фірм — великих і малих, комерційних і некомерційних, промислових і діючих у сфері послуг керування людьми має важливе значення. Без людей немає організації. Тому безсумнівно, що організація керування трудовими ресурсами є одним з найважливіших факторів у комерційній діяльності підприємства.
Конкретна відповідальність за загальне керівництво трудовими ресурсами у великих організаціях звичайно покладена на професійно підготовлених працівників відділів кадрів.
Організація керування трудовими ресурсами містить у собі наступні етапи:
1. Планування ресурсів: розробка плану задоволення майбутніх потреб у людських ресурсах.
2. Набір персоналу: створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах.
3. Добір: оцінка кандидатів на робочі місця і добір кращих з резерву, створеного в ході набору.
4. Визначення заробітної плати і пільг: Розробка структури заробітної плати і пільг з метою залучення, наймання і збереження службовців.
5. Профорієнтація й адаптація: уведення найнятих працівників в організацію і її підрозділи, розвиток у працівників розуміння того, що очікує від нього організація і яка праця в ній одержує заслужену оцінку.
6. Навчання: розробка програм для навчання трудовим навичкам, що вимагаються для ефективного виконання роботи.
7. Оцінка трудової діяльності: розробка методик оцінки трудової діяльності і доведення її до працівника.
8. Підвищення, зниження, преведення, звільнення: розробка методів переміщення працівників на посаді з більшою або меншою відповідальністю, розвитку їхнього професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади або ділянки роботи, а також процедур припинення договору наймання.
9. Підготовка керівних кадрів, керування просуванням по службі: розробка програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці керівних кадрів.

1.2. Організація товарно-технологічного процесу ПП ТД „Вест Лайн”.
Предметом технології торгівлі є сукупність способів, прийомів і цілеспрямованих трудових операцій виробничого й комерційного характеру по доведенню товарів від виробництва до споживачів. Особливістю технології торгівлі полягає в тім, що тут не тільки здійснюється процес руху товарів зі сфери виробництва в сферу споживання, але і відбувається зміна форм власності. Тому в технології торгівлі здійснюються торговельний і технологічний процеси. Торговельний процес включає такі види організації комерційної роботи як вивчення попиту населення, кон”юктури ринку, замовлення товарів, керування запасами. Технологічний процес являє собою рух товарної продукції від промисловості до кінцевих споживачів і включає такі операції як транспортування, приймання, збереження, перетворення асортименту товарів, контроль їхньої якості, розфасовування, упакування, переміщення в межах торговельного підприємства. ТТП у магазині – це сукупність взаємозалежних і послідовних операцій, метою яких є доведення товарів належної якості до кінцевих споживачів із найменшими витратами праці при високому рівні торговельного обслуговування населення.(Додаток №2) Технологічний процес у магазині здійснюється без участі покупця. Тут відбувається обробка товарних потоків, починаючи з надходження товарів у магазин і закінчуючи повною підготовкою їхній до продажу. ТТП у магазині не існує сам по собі. Він обумовлений рівнем розвитку виробництва товарів народного споживання, станом торгівлі і її матеріально технічної бази, ступеня кваліфікації працівників торгівлі, ростам добробуту і культурного рівня населення.

2.Організація договірної роботи з постачальниками
Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї починається комерційна робота. По своїй економічній природі закупівлі представляють собою гуртовий або дрібногуртовий товарообіг, здійснюваний торговими підприємствами або приватними особами з ціллю подальшого перепродаж закуплених товарів.
Правильно організовані гуртові закупівлі дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для постачання населення в роздрібній торговій мережі.

3. Проведення асортиментної політики у ПП ТД „Вест Лайн”.
Асортимент товарів – це сукупність їх видів, різноманітності і сортів, які об’єднані конкретною ознакою. Розрізняють виробничий і торговий асортимент.

4. Організація проведення і стимулювання збуту товарів.
Роздрібні торгові підприємства реалізують товари безпосередньо населенню, застосовуючи специфічні способи та методи роздрібної торгівлі. Торгове обслуговування населення проводитися в спеціально обладнаних і влаштованих торгових приміщеннях, що призначені для найкращого обслуговування населення, формування асортименту і можливості його оперативної заміни у відповідності з змінами попитові населення, постійного вивчення запитів покупців, уміння запропононувати і продати товар шкірному конкретному покупцеві.

6.Оцінка ефективності комерційної діяльності підприємства ПП ТД „Вест Лайн”
Для всебічної оцінки господарської діяльності супермаркету необхідно прорахувати ряд показників. Одним з основніх є товарообіг.
У загальному контексті під товарообігом розуміють продаж товарів масового споживання і надання платних торговельних послуг населенню для задоволення особистих нестатків в обмін на його грошові доходи або інші підприємства – для подальшої переробки або продажу. Економічні відносини, зв’язані з обміном коштів на товари, відображають економічну сутність товарообігу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *