Завантажити

Міжнародні економічні відносини – це система господарських зв’язків між національними економіками окремих країн або відповідними суб’єктами господарювання.

МЕВ знаходять свій практичний вираз у:
 Обміні товарів і послуг
 Науково-технічних зв’язках
 Валютно-фінансових та кредитних зв’язках
 Інвестиційних зв’язках
 Інформаційних зв’язках

Основою міжнародних економічних відносин є міжнародний поділ праці.
Форми міжнародних економічних відносин:
1) міжнародна торгівля
2) міжнародний рух капіталу
3) міжнародний рух робочої сили
4) міжнародні науково-технічні зв’язки
5) міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини
6) міжнародні інформаційні зв’язки

Міжнародний поділ праці є найвищою формою поділу суспільної праці. Ця форма, що переросла межі національних економік і веде до спеціалізації окремих країн на виробництві тих чи інших видів продукції і до взаємного обміну цими товарами.

Класична теорія міжнародної торгівлі.
1. Меркантилізм як предтеча класичної теорії міжнародної торгівлі. Модель Девіда Х’юма.
2. Теорія абсолютних переваг Адама Сміта.
3. Нація в умовах автаркії.
4. Теорія порівняльних переваг Давіда Рікардо.

Міжнародна торгівля – це історично перша форма МЕВ. Теорія міжнародної торгівлі пояснює два питання: чому нації торгують між собою і який виграш вони мають.
Першою теорією, яка зробила великий крок в розвиток вчення про міжнародну торгівлю, був меркантилізм. Появі цієї теорії сприяли:
Великі Географічні відкриття, що привело до появи нових земель, колоній,
на нових землях було знайдено великі запаси золота;
на зміну феодальним відносинам в 17 столітті прийшли капіталістичні відносини.
В тих історичних умовах необхідна була теорія, яка б змогла пояснити можливість існування суспільства в умовах самозадоволення своїх потреб. Представники: Томас Ман, Уільям Петі, Жан Батіст Кольберт.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *