ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА……………………………….

1.1 Стратегія підприємства як довгостроковий план досягнення цілей.………………..

1.2 Зміст та принципи стратегічного планування….…………………..………………….

1.3 Особливості визначення стратегій підприємства та їх види…………….…………..

1.4 Аналіз макросередовища підприємства і його вплив на реалізацію стратегії зовнішньоекономічної діяльності……………………………….…………………………………

РОЗДІЛ 2 СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЗОТОП»…….

2.1 Загальна характеристика Українського державного виробничого підприємства «Ізотоп» та аналіз його виробничо-господарської діяльності……………………………………….

2.2 Аналіз фінансово-економічного стану Українського державного виробничого підприємства «Ізотоп»………………………………………………………………………………………………….

2.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності УДВП «Ізотоп»……………………………………

2.4 Стратегічний аналіз діяльності УДВП «Ізотоп»…………………………………………………..

РОЗДІЛ 3 ФОРМУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДВП «ІЗОТОП»…………………………..

3.1 Стратегічні напрямки розвитку УДВП «Ізотоп»………………………………………

3.2 Розробка та основні напрямки реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності УДВП «Ізотоп»……………………………………………………………………..

3.3 Обґрунтування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності УДВП «Ізотоп»..

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………….

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………………………..

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *