Завантажити

Варіант 25
1) Ефект прибутку має місце в наступному випадку:
1.Здешевлення товарів призводить до того, що споживач може купити більше даного товару, не скорочуючи об’єму придбання інших товарів.

2) Якщо одне відсоткове скорочення ціни на товар призводить до двохвідсоткового збільшення обсягу попиту на нього, то цей попит:
2.Еластичний.

3) Весь споживчий надлишок присвоює фірма, яка:
4.Здійснює повну цінову дискримінацію.

4) Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції визначений 4% нарік, то реальна процентна ставка становить:
2.6%.

5) Необхідна умова існування загальноекономічної рівноваги в умовах досконалої конкуренції — це:
4.Максимізація корисності для всіх споживачів.

Варіант 26
1) Гранична норма заміщення товару А товаром В означає:
1.Від якої кількості одиниць товару А споживач може відмовитись в обмін на отримання однієї одиниці товару В, щоб загальна корисність залишилась незмінною.

2) Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:
1.Вертикальну лінію.

3) Для того, щоб отримати максимум прибутку, монополіст повинен вибрати такий об’єм випуску при якому:
1.Граничний прибуток дорівнює граничним витратам.

4) Ріст процентної ставки приведе до:
4.Росту об’єму пропозицій позичених коштів.

5) Негативні зовнішні ефекти приводять до того, що товар:
4.Випускається в надмірній кількості і на нього призначаються надто низькі ціни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *