Завантажити

Порядок створення і реєстрації брокерських структур. Видача свідоцтва про включення до державного реєстру страхових брокерів здійснюється на підставі заяви на видачу свідоцтва про включення до державного реєстру страхових брокерів.
До заяви додаються такі документи:
а) копія виданого в установленому порядку свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності або копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва страхового брокера-нерезидента в Україні як платника податку на прибуток;
б) копія сертифіката про одержання професійних знань, що відповідають базовому рівню кваліфікації страхового брокера, виданого громадянину-підприємцю або керівнику юридичної особи в порядку, встановленому Інструкцією про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів і регулювання їх діяльності;
в) економічне обгрунтування запланованої посередницької діяльності страхового брокера;
ґ) копія довідки державного органу статистики про включення суб’єкта підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
г) копію договору (договорів) про посередницьку діяльність — у разі надання брокером-резидентом послуг з перестраховування ризиків на території України у нерезидентів;
д) копію рішення нерезидента про створення постійного представництва (філії) в Україні для брокера-нерезидента. Про внесення змін у зазначені в цьому пункті документи страховий брокер зобов’язаний повідомити Уповноважений орган у п’ятнадцятиденний термін з дня реєстрації цих змін у встановленому порядку, з додаванням копій документів, що підтверджують такі зміни.
Вказані документи подаються до Уповноваженого органу з нагляду за страховою діяльністю безпосередньо підприємцем або надсилаються поштою. При чому заявник несе відповідальність за достовірність інформації, наданої для реєстрації.
Потім за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів Уповноважений орган приймає одне з таких рішень: про видачу свідоцтва; про відмову у видачі свідоцтва. Підставою для цього може бути: неподання документів, передбачених Інструкцією або подання свідомо неправдивих даних.
Надалі Уповноважений орган у справах нагляду за страховою діяльністю протягом п’яти днів з дня одержання всіх передбачених Інструкцією «Про порядок сертифікації страхових брокерів, ведення державного реєстру страхових брокерів і регулювання їх діяльності» документів приймає рішення про включення до державного реєстру страхових брокерів та про видачу свідоцтва про включення до державного реєстру страхових брокерів
Свідоцтво видається заявнику не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення про його видачу і є документом, який посвідчує членство страхового брокера у державному реєстрі та підтверджує його право провадити діяльність страхового брокера.
Свідоцтво скріплюється підписом керівної особи і печаткою Уповноваженого органу. При чому передання його іншим суб’єктам підприємницької діяльності не допускається. Строк дії свідоцтва – 5 років, але він може бути продовжений (не > ніж на 5 років) за заявою підприємця і в порядку, встановленому вищевказаною інструкцією.
Функції Асоціації професійних перестраховиків України. Ця Асоціація була створена з метою: кращої координації діяльності страхових посередників на страховому ринку України, надання професійних консультацій та підготовка професійних страхових посередників, а також проведення тренінгів з професійної підготовки страхових агентів чи підготовки різноманітних акцій навчально-інформативного характеру, що проводяться за участі органів державної влади.
Ознайомлення з порядком укладання договорів страхування QBE Україна 03.12.04 по 30.05.2004 я проходив практику в відділі андеррайтингу, де я ознайомився практикою укладання договорів в страховій компанії: договорів в сфері страхування автотранспортних засобів, страхування від вогневих ризиків, страхування оселі та вмісту, договорів страхування вантажів, договорів трахування відповідальності перед третіми особами та договорів страхування «комерційний пакет», що включає в себе покриття майна страхувальника, в тому числі від крадіжки, страхування відповідальності перед третіми особами, страхування від перерви бізнесу (відшкодування страховиком зменшення доходу страхувальника через настаня страхового випадку).
Підготовка висновків і пропозицій щодо наслідків проходження практики. Протягом 6 місяців (з 30 вересня 2003 р. по 30 листопада 2003 р. та з 27 січня 2004 р. по 30 травня 2004 р.) я проходив виробничу переддипломну практику в QBE Україна.
Я також ознайомився із внутрішньою організаційною структурою QBE Україна, з роботою та функціями підрозділів даної страхової компанії, освідом укладання та опрацювання договорів страхування. Набуті знання дали мені змогу здійснити глибокий аналіз фінансового стану компанії, напрямків її інвестиційної діяльності та дати оцінку її діяльності на страховому ринку України.
Оцінка студентом пропозиції та можливостей проходження практики. Під час проходження практики я був забезпечена всім необхідним, тобто робочим місцем і ПК, мав широкий доступ до будь-якої інформації, якщо вона не являлась комерційною таємницею Компанії.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *