Завантажити

Загальні вказівки (З ПРИКЛАДАМИ)

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи № 1 з курсу «Математика для економістів» підготовлено на допомогу студентам у вивченні теоретичного матеріалу і його застосуванні для розв’язування задач із таких розділів курсу:
• елементи лінійної алгебри;
• жорданові виключення;
• векторна алгебра і аналітична геометрія;
• вступ до математичного аналізу
Кожна тема розділів супроводжується розв’язуванням типових прикладів, що дає можливість студентам краще засвоїти відповідний тематичний матеріал і набути навичок для самостійного виконання роботи.
Після опрацювання відповідного теоретичного матеріалу сту¬дентам необхідно розв’язати задачі зі збірника «Завдання з курсу «Математика для економістів» для самостійної роботи».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *