Багаторічний досвід роботи дозволяє виконувати замовлення будь-якої складності та об’єму з усіх навчальних дисциплін.Окрім цього, ми можемо написати Вам звіт про виробничу (переддипломну) практику, написати есе, твір, розповідь, описати книгу, скласти тести та відповіді на білети, підготувати конспект лекцій, розробити бізнес план і провести маркетингове дослідження.Наша мета не тільки написати Вам роботу, але і зрозуміло пояснити її. Це необхідно для того, щоб на захисті Ви не «плавали», а вели конструктивний діалог з викладачами. Розуміння матеріалу – умова Вашого успіху і наше завдання. Оскільки захист – це не відповіді на питання, а переконання комісії в тому, що Ваша точка зору є правильною, і Ви заслуговуєте на високу оцінку. Саме тому, в спектр наших послуг входить підтримка клієнта, яка ґрунтується на тому, що Ви отримаєте відповіді на всі питання, що Вас цікавлять. Більше того, ми завжди раді працювати з тими, хто зацікавлений у розумінні своєї роботи та предмету.Ми приймаємо замовлення на виконання робіт майже зі всіх дисциплін, якщо Ви не знайшли необхідної Вам дисципліни – зверніться, будь ласка, до нашого менеджера.

Агентство «Інформаційні послуги» надає студентам допомогу в написанні на замовлення:

Основні послуги
 • Дисертація (кандидатська, докторська)
 • Дипломна (магістерська) робота — теоретична
 • Дипломна (магістерська) робота — з практикою
 • Дипломна робота — частина
 • Курсова робота — теоретична
 • Курсова робота — з практикою
 • Звіт з практики
 • Реферат
 • Контрольна робота
 • Бакалаврська робота
 • Креслення
Додаткові послуги
 • Завдання з інформатики
 • Допоміжні матеріали
 • Задачі
 • Нострифікація диплому
 • Презентації
 • Творчі завдання
 • Доопрацювання роботи
 • Тестові завдання
 • Конспекти
 • Автореферати
 • Біографії
 • Доповіді
 • Лабораторна робота
 • Наукова, оглядова стаття
 • Текст програми
 • Шпаргалки
 • Набір тексту та підбір матеріалу
 • Аналіз конкурентів
 • Юридична консультація
 • Складання юридичних документів
Основні дисципліни з яких ми надаємо наші послуги:

Безпека життєдіяльності

БЖД

Етика і Естетика

Ділова, Професійна, Різні питання моралі, Сексуальна, Родинна, Естетика, Розваг і дозвілля

Іноземні мови

Англійська, Німецька, Французька

Історія

Археологія, Історіографія, Історична особа, Історія зовнішньої політики, Історія держав, Історія науки і техніки, Краєзнавство, Етнографія

Культура і Мистецтво

Живопис, Культурологія, Література, Музика, Скульптура, Перукарське мистецтво, Кулінарія

Педагогіка

Вища освіта, Дефектологія, Дидактика, Дошкільна освіта, Історія педагогіки, Методи і методологія педагогічного дослідження, Початкова освіта, Педагогічна практика, Соціальна педагогіка, Середня освіта, Теорія виховання, Приватні методики

Психологія

Вікова, Історія психології, Клінічна, Консультативна, Загальна, Педагогічна, Ділового спілкування, Професій, Соціальна

Релігія і Атеїзм

Релігія і Атеїзм

Соціологія

Громадська думка, Соціальна структура, Соціально- політичні процеси, Соціологія культури і науки, Теорія і методологія соціології, Економічна соціологія

Спорт і туризм
Українська мова
Філологія
Філософія

Аксіологія, Гносеологія, Історія філософії, Метафізика і онтологія, Міфологія, Соціальна філософія, Філософія науки

Економіка і Торгівля

Автоматизація економічних процесів, Аналіз господарської діяльності, Аудит, Банки, банківське звернення, біржі, коштовні папери, Бізнес-планування, Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік, контроль і ревізія, Державні фінанси, Історія економіки, Логістика та інші

Маркетинг і реклама

Банківських послуг, Некомерційних організацій, Промислових підприємств, Сфери послуг

Математика

Алгебра, Геометрія, Комбінаторний аналіз, Логіка, Математична статистика, Математичний аналіз, Теорія ймовірності, Теорія графів, Чисельні методи, Математичне програмування

Менеджмент

Антикризове управління, Інноваційний, Муніципальний, Соціальний, Стратегічний, Фінансовий, ЗЕД

Сільське господарство
Астрономія

Астрометрія, Астрономічні інструменти, Астрономічні об’єкти, Астрофізика, Гравіметрія, Життя і розум у Всесвіті, Історія астрономії, Небесна механіка, Планетологія і сонячна система

Біологія

Антропологія, Біотехнологія, Біофізика, Біохімія, Вірусологія, Генетика, Гістологія, Клітинна біологія, Мікробіологія, Молекулярна біологія, Теорія еволюції

Ботаніка

Систематика рослин, Фізіологія рослин

Військова справа

Топографія, Стратегія, Тактика, Цивільна оборона

Географія

Біогеографія і географія грунтів, Геоморфологія, Геофізика і геохімія ландшафтів, Метеорологія, Кліматологія, Океанологія, Фізична географія, Економічна географія

Геодезія і картографія
Геологія і розвідка корисних копалини

Вулканологія, Геотектоніка, Гідрогеологія, Інженерна геологія, Літологія, Палеонтологія, Петрографія, Стратиграфія

Екологія і природокористування
Зоологія

Ветеринарія, Іхтіологія, Фізіологія тварин, Ентомологія

Медицина і Охорона здоров’я

Акушерство і гінекологія, Анатомія, Анестезіологія, Хвороби дихальної системи, Внутрішні хвороби, Військова медицина, Гігієна, Дерматологія, Інфекційні хвороби, Історія медицини, Клінічна фармакологія, Наркологія, Онкологія, Організації медичного забезпечення

Хімія

Аналітична, Колоїдна, Кристалографія, Неорганічна, Нафтохімія, Органічна, Композиційних матеріалів, Основи хімічних технологій, Практична лабораторна хімія, Фізична хімія, Хімічна кінетика і каталіз

Будівництво і архітектура
Електроніка

Автоматика і телемеханіка, Напівпровідникові прилади, Радіотехніка, Системи автоматизованого проектування, Схемотехніка аналогових електронних пристроїв, Теоретичні основи електроніки

Енергетика

Релейний захист і автоматика, Електромеханіка, Електропостачання, Електротехніка, Енергомашинобудування

Інженерно-технічні предмети, промисловість

Деталі машин, Конструювання машин, оснащення і інструменту, Матеріалознавство, Машинобудування і матеріалообробка, Металургія, Морська техніка, Накреслювальна геометрія і інженерна графіка, Приладобудування, Виробництво продовольчих продуктів, Опір матеріалів

Інформатика та обчислювальна техніка

Захист інформації, Криптографія, Штучний інтелект, Операційні системи, Офісні програми, Паралельні і розподілені програми, Програмна інженерія, Мережі і Інтернет, Системи управління базами даних, Спеціальні програми, Теорія інформації, Експертні і інтелектуальні системи

Охорона праці
Транспорт і Зв’язок

Вагонобудування і вагонне господарство, Залізничний транспорт, Загальний курс залізниць, Телебачення, Телекомунікації, Телефонні мережі, Експлуатація транспорту

Фізика

Біофізика, Квантова, Ядерна, Механіка, Оптика, Будова матерії, Теорія відносності, Термодинаміка, Колоїдна, Плазми, Електрика, електромагнетизм 

Юридичні науки

Авторське право, Аграрне право, Адміністративне право, Арбітражний процес, Цивільне право, Фінансове право, Земельне право, Інвестиційне право, Історія держави і права, Конституційне право, Міжнародне право, Муніципальне право, Нотаріат, Право і економіка