УМОВИ СПІВПРАЦІ

партнерів з Агентством «Інформаційні послуги» (ISDiplom.com)

1. Даними умовами встановлюється порядок взаємовідносин між партнерами та Агентством «Інформаційні послуги» (далі — Агентство) при замовленні та виконанні замовлень третьої сторони.

2. Партнерами вважаються клієнти Агентства, що оплатили одне замовлень та пройшли реєстрацію на сайті Агентства, заповнивши аплікаційну форму за адресою https://www.isdiplom.com/index/0-67 (далі по тексту — Партнери). Також партнерами вважаються всі виконавців Агентства, що розміщують замовлення у Єдиній інформаційній системі Агентства (ЄІС) та дали згоду бути представниками агентства.

3. Партнерам Агентства надається:

 1. система партнерських винагород або система знижок на виконання замовлень у ЄІС Агентства;
 2. персональний рахунок для здійснення оплати (авансування) замовлень та обліку отриманих премій;
 3. інформація про завантаження, досвід роботи та якість виконаних замовлень виконавцями Агентства;
 4. допомога при оформленні великих замовлень: надання додаткової інформації, виїзд працівника агентства;
 5. можливість використання ресурсів Відділу доставки Агентства (по м. Києву);
 6. безкоштовна статистична інформація про рівень цін, динаміку та прогнози на майбутні періоди;
 7. навчання, оновлення програмного забезпечення, рекламної, презентаційної, технічної та ділової документації, виїзд працівників агентства;
 8. постійна підтримка та повідомлення про зміни у регламенті роботи Агентства; підтримка рекламними матеріалами;
 9. для постійних Партнерів, що виконують план замовлень, розроблені спеціальні пільгові умови співпраці.

2. Типи партнерських відносин

2.1. «Посередник»

За даним типом партнерських відносин з клієнтом працює безпосередньо Партнер за посередницьку винагороду. У формі замовлення на сайті Агентства Партнер вказує свої контактні дані. Агентство надає Партнеру цінові пропозиції виконавців без знижки. Партнер на свій власний розсуд встановлює націнку, узгоджує всі необхідні моменти з клієнтом, щодо виконання замовлення, та перераховує вказану оператором вартість на рахунок агентства.

Прибуток партнера розраховується за формулою:

посередницька винагорода Партнера = ціна для клієнта — вартість замовлення.

2.2. «Агент»

За даним типом партнерських відносин з клієнтом працює безпосередньо Партнер за винагороду (знижку). У формі замовлення на сайті Агентства Партнер вказує свої контактні дані та дані клієнта для відправки йому цінових пропозицій. Агентство надає Партнеру цінові пропозиції виконавців без врахування агентської знижки. Партнер пропонує клієнту ціни Агентства, узгоджує всі необхідні моменти з клієнтом, щодо виконання замовлення, та перераховує на рахунок агентства суму вираховуючи власну агентську знижку.

Прибуток партнера розраховується за формулою:

агентська винагорода = вартість замовлення * агентська знижка.

Агентська знижка залежить від кількості та вартості замовлень що оформлює Партнер. Розміри агентських знижок встановлюються Агентством та складають:

5% на перше замовлення;

15% починаючи з другого замовлення.

2.3. «Представник у ВНЗ».

За даним типом партнерських відносин Партнер представляє інтереси Агентства у ВНЗ. Партнер самостійно проводить пошук клієнтів. Порядок розміщення заказів подібний процедурі розміщення при Агентському типі партнерських відносин.

У формі замовлення на сайті Агентства Партнер вказує свої контактні дані та дані клієнта для відправки йому цінових пропозицій. Агентство надає Партнеру цінові пропозиції виконавців без врахування агентської знижки. Партнер пропонує клієнту ціни Агентства, узгоджує всі необхідні моменти з клієнтом, щодо виконання замовлення, та перераховує на рахунок агентства суму вираховуючи власну знижку.

Прибуток партнера розраховується за формулою:

винагорода представника = вартість замовлення * знижка.

Агентська знижка залежить від кількості та вартості замовлень що оформлює Партнер. Розміри агентських знижок встановлюються Агентством та складають:

5% на перше замовлення;

15% починаючи з другого замовлення.

Крім того, передбачене щоквартальна премія у розмірі 5% від загальної вартості оплачених замовлень за попередній квартал.

Агентство надає представнику необхідні промоційні матеріали на безоплатній основі (за умови виконання плану).

3. Генеральні умови виконання замовлень

3.1. Замовлення виконуються тільки за умови дотримання положень «Умов надання послуг Агентством Інформаційні послуги».

3.2. Про розміщені замовлень у системі агентства Партнер погоджується на наступні умови:

 1. всі переговори з клієнтом веде Партнер;
 2. всі витрати, що виникли в результаті некоректного замовлення, несе Партнер;
 3. фінансову відповідальність при роботі з клієнтом без авансу несе Партнер.

3.3. Оплата послуг Агентства здійснюється по авансовій схемі.

3.4. Агентство надає можливість направити на виконання замовлення при внесенні авансу у розмірі 30%. У випадку відмови від замовлення аванс утримується у якості компенсації.

3.5. Повна оплата послуг Агентства здійснюється Партнером за результатами виконання замовлення.

3.6. При визначенні вартості замовлення враховуються обсяг, складність та термін виконання замовлення.

3.7. Кожне замовлення оцінюється індивідуально.

3.8. Після оцінки замовлення вартість його виконання може бути предметом обговорення.

3.9. Зміна типу партнерських відносин можлива не частіше 1 разу у 6 місяців.

3.10. Партнер може використовувати всі доступні йому способи пошуку клієнтів. У разі, якщо дані способи порушують чинне законодавство України та країн СНГ, Партнеру забороняється вказувати реквізити чи контакти Агентства.

4. Схема співпраці

4.1. Прийом та оформлення замовлення

Початок роботи над замовлення передбачає надання Партнером повної інформації про роботу, у тому числі: вимоги, умови виконання, орієнтовну вартість замовлення.

Інформація подається шляхом заповнення відповідних аплікаційних форм на сайті агентства або шляхом заповнення форми у ЄІС Агентства:

 • Універсальне замовлення https://isdiplom.com/zamovlennya/
 • Замовлення диплому https://isdiplom.com/zamovlennya/
 • Замовлення курсової https://isdiplom.com/zamovlennya/
 • Замовлення дисертації https://isdiplom.com/zamovlennya/
 • Замовлення реферату https://isdiplom.com/zamovlennya/
 • Замовлення контрольної https://isdiplom.com/zamovlennya/
 • Замовлення звіту https://isdiplom.com/zamovlennya/

4.2. Опрацювання замовлення

Оператор перевіряє правильність заповнення форми та адекватність даних замовлення. У разі виявлення невідповідностей замовлення повертається партнеру для уточнення інформації. У разі відсутності зауважень — замовлення розсилає виконавцям для оцінки.

Опрацювання (оцінка) замовлення триває від 1-ї до 6-х годин (у окремих випадках — 24 години).

Всі отримані від виконавців цінові пропозиції акумулюються в базі агентства.

4.3. Підтвердження замовлення

Опрацьовані цінові пропозиції в залежності від типу партнерських відносин надсилаються партнеру або безпосередньо клієнту.

Партнер або клієнт обирають цінову пропозицію серед запропонованих.

Замовлення направляється на виконання у разі зарахування авансу на рахунок Агентства або у разі пред’явлення документів що засвідчують оплату авансу, або у разі списання за вказівкою Партнера з персонального рахунку Партнера невиплачених винагород за попередні замовлення.

Розмір авансу складає не менше 30% від вартості замовлення.

4.4. Перевірка роботи

Виконана робота перевіряється рецензентом на відповідність вимогам замовлення: відповідність теми змісту роботи, вимогам до оформлення та орфографії, логіку викладу матеріалу, актуальність використаного матеріалу. При виявленні будь-яких розбіжностей робота направляється на доопрацювання ще до передачі Партнеру.

У разі відсутності зауважень рецензента частина роботи в залежності від розміру авансу направляється Партнеру або клієнту.

4.5. Оплата та передача роботи

Готова робота передається клієнту або Партнеру тільки після зарахування повної оплати на рахунок Агентства або у разі пред’явлення документів що засвідчують повну оплату замовлення, або у разі списання за вказівкою Партнера з персонального рахунку Партнера невиплачених винагород за попередні замовлення. Робота передається тільки в електронному вигляді засобами електронної пошти. Інші форми передачі обговорюються окремо.

Оплата замовлення може бути здійснена одним з способів що представлені у Інструкції по оплаті замовлень Агентства.

4.6. Виплата партнерської винагороди

4.6.1. Винагорода виплачується після повної оплати замовлення клієнтом або партнером.

4.6.2. Виплата партнерської винагороди проводиться за будь-якими реквізитами, що вказані партнером.

4.6.3. Винагорода виплачується періодично але не частіше одного разу в тиждень на реквізити вказані партнером, за умови, що сума винагороди у три рази перевищує суму комісійної плати за переказ винагороди на рахунок партнера.

4.6.4. При типі співпраці «Посередник» виплата партнерської винагороди не відбувається.

4.6.5. При типі співпраці «Агент», «Представник у ВНЗ» виплата партнерської винагороди відбувається наступними способами:

при умові, що замовлення оплачує партнер:

 1. партнер перераховує вартість замовлення на рахунок агентства за виключенням партнерської винагороди по даному замовленню, таким чином у партнера залишається сума партнерської винагороди;
 2. партнер перераховую повну вартість замовлення на рахунок агентства, сума партнерської винагороди зараховується на персональний рахунок партнера та може бути використана в подальшому на розсуд партнера;

при умові, що замовлення оплачує клієнт:

 1. партнерська винагорода зараховується на персональний рахунок партнера та може бути використана в подальшому на розсуд партнера;
 2. партнерська винагорода переховується за вказаними реквізитами партнера відповідно до даних Умов;
 3. партнерська винагорода зараховується як аванс або оплата по іншому замовленню партнера.

5. Гарантійні зобов’язання агентства

5.1. Агентство Інформаційні послуги зобов’язується безкоштовно доопрацювати будь-яке замовлення у рамках Умов надання послуг Агентством Інформаційні послуги.

5.2. З метою оперативного реагування операторів агентства представник, виявивши недоліки у роботі, зобов’язаний негайно повідомити про це оператора агентства.

5.3. Для якісного та швидкого доопрацювання замовлення необхідно чітко сформулювати всі побажання та претензії, що виникли у клієнта або у рецензента.

5.4. У разі повної невідповідності роботи замовлення приймається на доопрацювання тільки за наявності рецензії наукового керівника клієнта.

6. Форм-мажор

6.1. Уразі виявлення затримки виконання замовлення оператор Агентства терміново зв’язується з Партнером та повідомляє про затримку. За погодженням з Партнером термін виконання замовлення продовжується. Якщо пролонгація не можлива з тих чи інших причин — оплачений аванс повертається Партнеру або зараховуєтьсь на персональний рахунок Партнера. Партнеру зараховуються додаткові бонуси в якості компенсації.

6.2. У разі відмови клієнта від замовлення під час виконання замовлення Партнер зобов’язаний повідомити одразу оператора Агентства. Аванс у даному випадку не повертається. Уточнюється обсяг виконаної частини замовлення та, у разі пред’явлення претензії виконавця щодо оплати виконаної частини замовлення, необхідна сума стягується з персонального рахунку партнера.

6.3. Якщо клієнт відмовляється від замовлення та доопрацювання вступають в силу положення «Умов надання послуг Агентством Інформаційні послуги».

7. Припинення партнерських відносин відбувається у разі:

 1. порушення даних Умов;
 2. порушення Партнером регламенту Агентства;
 3. порушення «Умов надання послуг Агентством Інформаційні послуги»;
 4. некоректної поведінки з боку Партнера або від імені Партнера;
 5. розголошення Партнером комерційної таємниці;
 6. псування іміджу Агентства;
 7. відсутності активності протягом тривалого часу.

8. Інші умови

7.1. Інші ситуації, що не описані в даних Умовах вирішуються на користь Агентства.

7.2. У ситуаціях, де відповідальними є як Партнер так і Агентство, відповідальність поділяється солідарно між сторонами партнерських відносин.

7.3. Агентство має право в односторонньому порядку змінювати дані Умови та додатки до даних Умов у разі, якщо такі зміни не призводять до грошових збитків Партнерів.

7.4. Партнери не мають права вимагати моральне та інше відшкодування, що непередбачене даними Умовами.