Ми працюємо цілком офіційно з 1998 року, тому друкований варіант договору з мокрою печаткою та всіма реквізитами Ви можете отримати у нас в офісі або Укрпоштою.

Договори укладаються по всім замовлення без виключення.

Всі податки та збори сплачено — ми піклуємось про майбутнє країни.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

на надання інформаційно-консультаційних послуг

Агентство «Інформаційні послуги» (надалі Агентство) в особі представника Агентства, з однієї сторони, пропонує будь-якому суб’єктові підприємницької діяльності або фізичній особі (надалі Замовник) з іншого боку, (разом надалі Сторони) укласти цю Оферту на надання інформаційно-консультаційних послуг.

Дана Оферта є публічною, і, згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх споживачів. Беззастережне прийняття умов Оферти (оплата будь-яким способом, ст. 642, ч.2 ЦКУ) вважається акцептом(ст.638, ЦКУ) даної Оферти Замовником та Оферта автоматично вважається прийнятою. Акцепт може бути оформлений як письмово так і усно. У письмовому вигляді Оферта акцептується при особистій зустрічі з уповноваженим

представником Агентства до передачі матеріалів консультації.

1. ПРЕДМЕТ ЗАЯВКИ

1.1. Агентство гарантує Замовникові повне, авторське, анонімне надання інформаційно-консультаційних послуг відповідно до Заявки на консультацію (стор. 1) у строк обраний і оплачений Замовником.

1.2. Зустрічне зобов’язання Замовника оплатити та прийняти замовлені ним послуги в порядку, на умовах і в термін, встановлений даною Офертою та Заявкою на консультацію (надалі Заявкою).

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Агентства зобов’язується надати Замовнику інформацію про асортимент пропонованих послуг, наявність, завантаженість, досвід роботи, якість попередніх замовлень виконавців Агентства та іншу інформацію на прохання

Замовника, необхідну та достатню, з точки зору Агентства, для прийняття рішення про замовлення послуг.

2.2. Замовник на основі отриманої інформації складає Заявку (в письмовому, усному чи електронному вигляді) і направляє її Агентству для узгодження.

2.3. Після узгодження Заявки Агентство направляє Замовнику платіжне доручення, реквізити для оплати та Заявку в друкованому або електронному вигляді.

2.5. Передача Замовнику всіх матеріалів та результатів консультації зазначених у Заявці відбуваються після оплати Замовником всієї вартості Заявки.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За надання послуг Замовник сплачує Агентству суму вказану у Заявці на консультацію та погоджену попередньо з Замовником.

3.2. Вартість надання послуг вказана у платіжному дорученні і в Заявці на консультацію та реквізити для оплати є незмінними протягом 2-х банківських днів після передачі їх Замовнику, включаючи день передачі.

3.3. Вартість виконання Заявки не може бути змінена Агентством протягом терміну виконання Заявки без погодження з Замовником.

3.4. Вартість виконання Заявки включає в себе вартість матеріалів консультування, упаковку та маркування.

3.5. Оплата Заявки проводиться будь-яким дозволеним діючим законодавством та зручним для Замовника способом по взаємного погодженню Сторін.

3.6. Моментом оплати (авансування) Заявки вважається одержання коштів на рахунок Агентства, якщо зарахування проведено протягом операційного дня, і наступний день, якщо зарахування проведено після закінчення

операційного дня.

3.7. Аванс вноситься в розмірі не менше 50% від вартості Заявки перед початком надання консультаційних послуг, якщо інше не обумовлено даною Заявкою.

3.8. Аванс за консультацію не повертається у разі виконання або передачі Замовнику частини, рівнозначної частині авансу.

3.9. У разі оплати послуг або внесення авансу Замовник зобов’язується повідомити Агентство про здійснення такої оплати протягом 24 годин.

3.10. До повного розрахунку за Заявку Замовникові може бути надана частина матеріалів для ознайомлення відповідно до розміру авансу але не більше 40% від обсягу Заявки.

3.11. Оплата (аванс) по Заявці не повертається, гарантійний супровід не надається:

3.11.1. в наслідок настання випадку або обставин непереборної сили (ст. 617 ЦКУ);

3.11.2. у разі некоректної та неадекватної поведінки з боку Замовника або від імені Замовника;

3.11.3. в разі відмови Замовника від всіх запропонованих варіантів матеріалів консультації;

3.11.4. якщо робота не була захищена Замовником, при цьому відповідає всім вимогам Замовника.

3.12. У випадку неможливості виконання Заявки, що виникла по вині Замовника, Заявка оплачується в повному обсязі.

4. ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ КОНСУЛЬТАЦІЇ

4.1. До складу Заявки можуть входити: зміст роботи, вступ, розділи (пункти), підрозділи (підпункти) , висновок, перелік літератури (джерел), доповнення та інші складові, що обумовлені Заявкою.

4.2. До складу роботи не входять: титульний лист, рецензії, анотації, доповіді, статті, автореферати, реферати роботи та інші складові, якщо інше не обумовлено даною Заявкою.

4.3. Матеріали консультування надаються в електронному вигляді, якщо інше не обумовлено Заявкою. Друк оплачується окремо.

4.4. Детальний опис, уточнена кількість визначаються в Заявці на консультацію (стор. 1) і є невід’ємною частиною даної Заявки.

4.5. Агентство забезпечує якість наданих Замовнику послуг у відповідності до загальноприйнятих вимог, що діють в момент прийняття Оферти, якщо інше не обумовлено Заявкою.

4.6. При наданні послуг допускається наявність в матеріалах консультації інформації з відкритих джерел.

4.7. До Заявки може додаватися перелік питань, план або методичні рекомендації, у друкованому або електронному вигляді.

4.8. Зміст Заявки, при виникненні необхідності, може бути змінений Замовником в період виконання Заявки за окрему плату. Дані зміни обов’язково погоджуються Сторонами.

4.9. Авторське надання консультаційних послуг передбачає, що матеріли консультації ніким і ніде раніше не здавались, у відповідному вигляді вони ніде не представлені в колекціях робіт в мережі Інтернет і на дисках. При

цьому, джерелами написання матеріалів є за умовчанням відкриті джерела.

4.10. Теоретичні розділи матеріалів консультації виконуються на основі вже виданих книг, підручників, монографій, публікації та іншого, опубліковані в будь-якому доступному друкованому, електронному, аудіовізуальному

джерелі.

4.11. Аналітична та практична частини матеріалів консультації (якщо вони необхідні) пишуться по матеріалам Замовника або по матеріалам Виконавця. Якщо замовляється консультація по матеріалам Виконавця, необхідно

обумовити можливий діапазон даних. Словесна конструкція «будь-які дані” передбачає свободу творчості і не підлягає подальшим претензіям.

4.12. Матеріали консультування виконуються по наданому Замовником плану, по погодженому плану або по плану на розсуд Виконавця. Даний момент обумовлюється при оформленні Заявки.

4.14. Якість роботи відповідає звичайному рівню даного виду робіт, а також додатковим вимогам Замовника, вказаним у Заявці.

4.15. Оформлення роботи проводиться по методичним рекомендаціям, наданим Замовником у відповідному порядку або відповідно до «Загальних методичних рекомендацій щодо оформлення замовлень»

(https://www.isdiplom.com/index/0-28). Агентство не несе відповідальність за ненадання Замовником вимог відмінних від даних.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛІВ

5.1. Замовник зобов’язується оплатити та отримати матеріали консультації в термін не більше 3-х робочих днів з моменту завершення виконання Заявки.

5.2. Оплата та отримання здійснюється Замовником своїми силами і за рахунок Замовника.

5.3. Отримання матеріалів консультації виконується особисто Замовником або від особи Замовника його уповноваженими представникам по довіреності за рахунок Замовника. Уповноваженими представниками Замовника

можуть бути фізичні особи, юридичні особи, включаючи транспортно-експедиційні організації найняті Замовником.

5.4. Отримання оплати та передача матеріалів консультації можуть бути організовані Агентством за рахунок Замовника. В такому випадку Замовник направляє Агентству відповідне повідомлення з адресою доставки.

5.5. Агентство, діючи за дорученням Замовника, організовує та оплачує за рахунок коштів Замовника доставку матеріалів консультації за вказаною Замовником адресою.

5.6. При організації Агентством доставки матеріалів консультації, Замовник окремо оплачує витрати за послуги транспортної організації.

5.7. Матеріали консультації передаються Замовнику тільки при умові повної оплати відповідного етапу чи при повній оплати Заявки.

5.8. При отримані матеріалів консультації Замовник приймає їх по якості та кількості відповідно до умов Заявки. Після прийняття матеріалів консультації Замовником будь-які претензії по кількості та якості не приймаються.

5.9. Після передачі Замовнику матеріалів консультації вони не виставляються в мережі Інтернет, якщо не обумовлено інше. Всю відповідальність за розміщення роботи для публічного використання несе Замовник.

5.10. Матеріали консультування Замовникові передаються уповноваженим представником Агентства при особистій зустрічі, електронними каналами зв’язку або іншим зручним способом.

5.11. За бажанням Замовника може здійснюватись доставка за вказаною адресою в межах міста Києва.

5.12. Доставка в інші регіони України та за її межі здійснюється електронною поштою.

5.13. Доставка матеріалів консультації здійснюється протягом робочого дня.

6. ГАРАНТІЙНЕ ДООПРАЦЮВАННЯ

6.1. Агентство зобов’язується безкоштовно доопрацьовувати матеріали консультації.

6.2. Доопрацювання включає будь-яку кількість доопрацювань, правок та коректив у рамках обумовлених Заявкою.

6.3. Внесення коректив у виконані матеріали консультації виконується безкоштовно на наступних умовах:

6.3.1. побажання і претензії приймаються протягом 365 днів після передачі готових матеріалів консультації;

6.3.2. до переробки приймаються побажання, що не суперечать даній Заявці;

6.3.3. у випадку зміни плану можливість доопрацювання вирішується в кожному конкретному випадку індивідуально. Не приймаються до доопрацювання роботи, у яких взаємно узгоджений плану був скорегований після отримання виконаної роботи Замовником;

6.3.4. всі витрати по забезпеченню доставки матеріалів доопрацювання несе Замовник. Доопрацювання направляють Замовнику по електронній пошті;

6.3.5 у випадку виникнення необхідності у доопрацюванні Замовник зобов’язується належним чином пред’явити завірену письмову рецензію викладача. Доопрацювання виконується суворо у відповідності до рецензії;

6.3.6. Агентство не несе відповідальність за ускладнення, що виникли в результаті змін внесених Замовником, відносин Замовника з викладачем, а також проведення та якості захисту (передзахисту);

6.3.7. матеріали консультації, виконані по вимогам Замовника у термін до 5 робочих днів (термінові), доопрацюванню не підлягають.

6.4. Зміни теми, плану, термінів виконання або інших суттєвих характеристик Заявки не відносяться до гарантійних випадків і оформлюються та оплачуються за погодженням Сторін як окрема Заявка.

6.5. Гарантія не розповсюджується на акційні пропозиції та Заявки, на які була надана знижка.

6.6. Термін та можливість виконання доопрацювань обумовлюється додатково та індивідуально по кожній роботі. Прийняття рішення про доопрацювання проходить протягом 2-х робочих днів після надання рецензії.

6.7. Внесення коректив в рамках гарантійного супроводу виконується протягом не менше 5-х робочих днів, якщо інше не обумовлено особливостями даної Заявки.

6.8. Внесення коректив у термін менше 5 робочих днів та після закінчення терміну гарантії оформлюється і оплачується як окрема Заявка.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Агентство зобов’язується передати Замовникові матеріали консультації в строк до 2 робочих днів з моменту оплати матеріалів консультації.

7.2. Агентство зобов’язується здійснювати інформаційну та консультаційну підтримку Замовника протягом виконання матеріалів консультації шляхом листування за адресою order@isdiplom.com та/або по телефонах, зазначених на сторінці https://www.isdiplom.com/index/0-9.

7.3. Замовник зобов’язується:

7.3.1. оплатити Агентству повну вартість послуг;

7.3.2. уважно прочитати і вивчити надані йому матеріали до прямого її використання;

7.3.3. забезпечити технічні можливості та умови для прийому інформації від Агентства: будь-який програмний продукт для перегляду, прийому електронної пошти;

7.3.4. надати Агентству адресу(-и) своєї електронної пошти для одержання матеріалів консультації та одержання інформаційних повідомлень від Агентства і контактний номер телефону;

7.3.5. перевіряти не рідше одного разу в п’ять днів електронну пошту з метою одержання інформаційних повідомлень від Агентства;

7.3.6. самостійно відслідковувати зміни в стані виконання Замовлення шляхом перегляду відповідних сторінок на порталі Агентства https://isdiplom.com.ua/portal/login.asp або електронної пошти;

7.3.7. у випадку зміни адреси електронної пошти – повідомити Агентство листом протягом одного робочого дня.

7.4. Замовник зобов’язується не повідомляти будь-яким шляхом будь-які свої контактні данні виконавцю даної Заявки та не отримувати від виконавця будь-яким шляхом будь-які контактні дані виконавця, окрім випадків погоджених з Агентством. У разі передачі контактних даних виконавцю або Замовнику без погодження з Агентством, Агентство звільняється від будь-якої відповідальності по даній Заявці.

7.5. Замовник користується отриманими матеріалами на свій розсуд. Агентство не несе ніякої відповідальності за збиток, що прямо або опосередковано може бути завданий Замовнику при використанні інформації від Агентства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність по суті та на умовах даної Заявки згідно чинного законодавства України.

8.2. Сторона, майнові інтереси якої порушені в результаті невиконання або неналежного виконання зобов’язань іншою Стороною по даній Заявці, в праві вимагати повного відшкодування нанесених їй цією Стороною прямих збитків по даній Заявці.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, неналежне виконання або бездіяльність по відношенню до виконання будь-якого з зобов’язань даної Заявки в тій мірі і в тому випадку, якщо це було викликано надзвичайною подією, що знаходиться поза межами розумного контролю Сторони (що включає в себе в тому числі, стихійні лиха, війни, терористичні акти, громадські заворушення, страйки, а також акти, забороняючи та інші дії державних органів влади і управління), котрим не можна було перешкодити и котрі неможливо було попередити розумними зусиллями і ефект від яких не може бути подоланий за допомогою розумних витрат (надалі «форс-мажор»).

Сторона, у якої виникли форс-мажорні обставини, повинна, як тільки її стане відомо про настання таких обставин, не пізніше 24-годин робочого дня з моменту настання юридичних подій, сповістити про це іншу сторону, і при цьому захист, передбачений умовами даного пункту, надається тільки з моменту подачі такого повідомлення.

Після цього сторона повинна, в межах розумного, і за свій рахунок, зробити все можливе для того, щоб нівелювати наслідки форс-мажору.

Момент виникнення права на захист, передбачений даним пунктом, є подача негайного повідомлення. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення лишає сторону права посилатись на будь-яке з вищевказаних форс-мажорних обставин як на основу, звільняючу від відповідальності за невиконання зобов’язань. Продовження форс-мажорних обставин більше двох місяців призводить до розірвання даної Заявки.

8.4. Зобов’язання Агентства по даній Заявці вважаються повністю виконаними у випадках:

8.4.1. якщо уповноважений представник Агентства не зміг зв’язатися із Замовником по всім контактним даним, що надані Замовником, протягом 7 календарних днів;

8.4.2. технічної несумісності обладнання чи програмного забезпечення та/або нестабільності каналів зв’язку за умови, що уповноважений представник Агентства зробив все можливе для усунення таких перешкод та передачі роботи;

8.4.3. у разі передачі будь-яких контактних даних будь-яким шляхом Виконавцю або Замовнику без погодження з Агентством.

8.5. Агентство не несе відповідальності:

8.5.1. у випадку не одержання інформації Замовником та від Замовника по незалежним від Агентства причинам;

8.5.2. за достовірність інформації, даних та матеріалів отриманих від Замовника;

8.5.3. за проведення захисту та передзахисту матеріалів консультації;

8.5.4. за збої в роботі електронної пошти, банківських систем, а також за витік або втрату інформації, що передається по відкритих каналах.

8.6. Агентство та Замовник не несуть відповідальність за збитки, заподіяні третій стороні в результаті незаконного використання будь-якої інформації, даних та матеріалів в електронній формі.

9. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ЗАЯВКИ

9.1. Заявка може дути розірвана по взаємному узгодженню Сторін.

9.2. Заявка може бути розірвана в односторонньому порядку у відповідності з діючим законодавством.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до даної Заявки вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін або шляхом електронного чи факсимільного узгодження з підтвердженням по телефону.

9.4. Розірвання Заявки не звільняє Сторони від належного виконання зобов’язань, раніше прийнятих ними в рамках даної Заявки.

9.5. Сторони домовляються, що Заявка, а також додаткові домовленості до неї, можуть бути узгоджені у письмовій формі, а також шляхом електронного та факсимільного узгодження з підтвердженням по телефону.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Всі спори і розбіжності вирішуються Сторонами шляхом переговорів на основі звичаїв ділового обороту.

10.2. Якщо спірні питання не вдалося врегулювати шляхом переговорів, то спори між Сторонами даної Заявки вирішуються виключно в арбітражному суді міста Дніпропетровська в порядку, встановленому чинним законодавством.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ

11.1. Агентство, згідно чинного законодавства України, має статус платника Єдиного податку 10%.

11.2. Умови даної Публічної оферти є офіційним документом Агентства, має юридичну силу та публікується в Інтернеті за адресою: https://www.isdiplom.com/index/0-5.

11.3. Замовник в праві відмовитись від матеріалів консультації при умові оплати Агентству всієї вартості консультаційних послуг відповідно до етапу виконання матеріалів консультації та компенсації фактично понесених Агентством витрат.

11.4. Агентство в праві відмовитись від надання консультаційних послуг при умові повернення Замовнику фактично оплачених коштів.

11.5. При невиконанні Агентством умов, вказаних у даній Заявці, Замовник має право відмовитись від матеріалів консультації. В цьому випадку Агентство повертає суму грошових коштів фактично сплачених Замовником Агентству по даній Заявці за вирахуванням неустойки в розмірі 50%.

11.6. При невиконанні Замовником умов, вказаних у даній Заявці, Агентство має право відмовитись від передачі матеріалів консультації. В цьому випадку Агентство повертає суму грошових коштів фактично сплачених Замовником Агентству по даній Заявці за вирахуванням неустойки в розмірі 50%.

11.7. Повернення коштів здійснюється на підставі відповідного звернення Замовника, протягом 30 банківських днів на розрахунковий рахунок Замовника.

11.8. Будь-які вимоги, заперечення, уточнення, претензії, заявки, повідомлення та інші інформаційні повідомлення Сторін за даною Заявкою вважаються прийнятими до розгляду, якщо вони направлені за допомогою поштового, телеграфного, електронного або іншого зв’язку, але у будь-якому випадку способом, що дозволяє достовірно встановити, що документ надійшов від відповідної Сторони.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Умови даної Заявки, додаткові домовленості до неї, а також надана сторонами технічна, фінансова, комерційна та інша інформація, пов’язана з виконанням даної Заявки, вважається конфіденційною і не підлягає розголошенню третім сторонам.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. При внесенні змін в умови Публічної оферти, зміни поширюються і на Заявки, що були оформлені раніше.

13.2. Замовник не має права передавати свої права та зобов’язання по цій Заявці третім сторонам.

13.3. Агентство має право передати свої зобов’язання по даній Заявці третій стороні, яка є правонаступником по всіх зобов’язаннях, що витікають з даної Заявки. Агентство повинно повідомити Замовника про таке правонаступництво, однак згоди Замовника на таку зміну не вимагається.

13.4. За даною Заявкою моральна шкода, непрямі збитки та втрачена вигода відшкодуванню не підлягають.

13.5. Заявка набуває чинності з моменту його акцепту та діє до моменту передачі матеріалів консультації Замовнику.

13.6. Початок надання послуг — момент оплати згідно п.3.6 даної Заявки та отримання всіх необхідних матеріалів.

13.7. Закінчення надання послуг — момент передачі матеріалів консультації Замовнику.

13.8. Терміни надання консультації обумовлюються у момент оформлення Заявки.

13.9. Робочий день – будь-який день з понеділка по п’ятницю (субота, неділя і святкові дні — робочими не вважаються) з 10:00 до 19:00.

13.10. Термін внесення коректив (доопрацювання) – період з моменту отримання від Замовника у електронному або друкованому (рукописному) вигляді рецензії наукового керівника до моменту передачі Замовнику виправленої роботи.

13.11. В разі зміни терміну виконання Заявки Агентство повідомляє Замовника протягом 2 робочих днів.

13.12. Всі повідомлення направляються в письмовій (електронній) формі з підтвердженням їх отримання.

13.13. В питаннях, що не врегульовані даною Заявкою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.14. Замовник зобов’язаний негайно, але не пізніше наступного робочого дня, в письмовій (електронній) формі повідомити Агентство про зміну своїх контактних даних, адреси, відкликанні довіреності в уповноважених представників, що працюють від імені Замовника.

13.15. Агентство зобов’язано негайно, але не пізніше наступного робочого дня, в письмовій (електронній) формі повідомити Замовника про зміну своїх контактних даних, адреси, відкликанні довіреності в уповноважених представників, що працюють від імені Агентства.