ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

на виконання замовлень

v.4.4 від 26.04.2012 р.

 Агентство «Інформаційні послуги» (надалі Агентство) в особі представника Агентства (оператора), з однієї сторони, пропонує будь-якому суб’єктові підприємницької діяльності або фізичній особі (надалі Виконавцю) з іншого боку, (разом надалі Сторони) укласти цю Оферту на надання інформаційно-консультаційних послуг.

Дана Оферта є публічною, і, згідно ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх Виконавців. Беззастережне прийняття умов Оферти (реєстрація Виконавцем будь-яким способом, ст. 642, ч.2 ЦКУ) вважається акцептом(ст.638, ЦКУ) даної Оферти Виконавцем та Оферта автоматично вважається прийнятою. Акцепт може бути оформлений письмово, в електронному вигляді або усно. У письмовому вигляді Оферта акцептується при особистій зустрічі з уповноваженим представником Агентства.

 1. Даними умовами виконання замовлень(надалі — Умови) встановлюється порядок виконання замовлень, що надаються агентством «Інформаційні послуги», приватними Виконавцями (фрілансерами) та іншими агентствами.
 2. Дані Умови діють між агентством «Інформаційні послуги» (надалі – Агентство) в особі його представника з одної сторони та приватним Виконавцем або іншим агентством (надалі – Виконавець) з іншої.
 3. Дані Умови починають діяти з моменту внесення Виконавця в базу даних Агентства та припиняють діяти з моменту закриття облікового запису Виконавця в базі даних агентства.
 4. При внесенні змін в дані Умови, зміни поширюються і на замовлення, що були оформлені раніше.
 5. Терміни та визначення:
  1. Єдина інформаційна система (ЄІС) – система прийому, опрацювання та інформування про поточні активні замовлення.
  2. Загальні методичні рекомендації щодо оформлення робіт – встановлені в Агентстві обов’язкові для виконання правила, вимоги та норми щодо оформлення та змісту робіт.
  3. Розсилка – ряд повідомлень інформаційного характеру по будь-якому інформаційному каналу про поточні активні замовлення та інші робочі моменти.
  4. Інформація про замовлення – це сукупність інформації про тему, дисципліну (предмет), термін виконання, кількість сторінок та інші примітки до замовлення.
  5. Характеристики замовлення – це значення стану замовлення (показує стан замовлення по відношенню до замовника) та стану виконання (характеризує стан замовлення по відношенню до Виконавця та процес виконання замовлення).
  6. Активне замовлення – замовлення, що в конкретний момент часу перебуває на контролі в ЄІС та має наступні характеристики:
   стан замовлення – «Нове», «Очікує підтвердження», «У процесі виконання», «Виконано»
   стан виконання – «Пошук виконавця», «Є пропозиції виконавців», «У процесі виконання», «Передане менеджеру».
  7. Термінове замовлення — замовлення, термін виконання якого з моменту підтвердження складає менше 120 годин для дипломних робіт та менше 72 годин інших видів робіт.
  8. Кількість замовлень – сума замовлень певного виконавця, що мають статус «Виконано»,»Проводиться оплата» або «Закрито».
  9. Кількість доопрацювань — кількість повернень на доопрацювання певного замовлення.
  10. Рейтинг якості замовлення – показник, що характеризує на скільки якісно було виконано замовлення. Може змінюватись в діапазоні від 0 до 100%.
  11. Рейтинг якості виконавця – показує на скільки якісно певний виконавець виконує замовлення. Може змінюватись в діапазоні від 0 до 100%. Рейтинг нових виконавців 100%.
  12. Лист-пропозиція – електронний лист, що надсилається на електронну поштову адресу Виконавця та містить інформацію про нове активне замовлення.
  13. Термін актуальності нового замовлення — час протягом якого приймаються ЦП від виконавців по даному замовленню.
  14. Цінова пропозиція (ЦП) – відповідь Виконавця на лист-пропозицію, що містить у тілі листа номер замовлення та ціну, за яку Виконавець погоджується виконати замовлення.
  15. Лист-відмова – електронний лист, що надсилається на електронну поштову адресу Виконавця та містить інформацію про причину відмови у виконанні замовлення. Може свідчити про те, що замовник відмовився від замовлення або погодився на цінову пропозицію іншого Виконавця.
  16. Лист-підтвердження – електронний лист, що надсилається на електронну поштову адресу Виконавця та свідчить про погодження замовника на цінову пропозицію Виконавця. Дає дозвіл на виконання замовлення та є гарантом оплати замовлення.
  17. Закріплене замовлення – активне замовлення, що в даний момент виконується певним Виконавцем та вважається закріпленим за цим Виконавцем.
  18. Дата виконання (завершення роботи) – встановлена у листі-пропозиції або листі-підтвердженні дата готовності роботи.
  19. Вчасно виконане замовлення – замовлення, що в повному обсязі, готовому вигляді та правильному оформленні, надійшло на електронну поштову скриньку оператора агентства або передано менеджеру агентства в рукописному вигляді не пізніше 10:00 дня виконання замовлення, якщо інше не зазначено у замовленні.
   Розгляд замовлення
  20. Стан замовлення «Нове» – активне замовлення, що додано у єдину інформаційну систему та має або не має цінових пропозицій. Наявні цінові пропозицій ще не повідомлені замовнику.
  21. Стан виконання «Пошук виконавця» – активне замовлення на яке ще не надходили цінові пропозиції Виконавців.
  22. Стан виконання «Є пропозиції виконавців» – активне замовлення на яке надійшли цінові пропозиції від Виконавці.
  23. Стан замовлення «Очікує підтвердження» або «Направлено менеджеру» – активне замовлення, що додано у єдину інформаційну систему та на яке надійшли цінові пропозиції. Цінові пропозицій повідомлені замовнику. Замовник визначається з ціною та ще не вніс передплати за замовлення.
   Виконання замовлення
  24. Стан замовлення «У процесі виконання» – активне замовлення над яким у даний момент працює Виконавець. Замовник вже вніс передплату за замовлення.
  25. Стан виконання «У процесі виконання» – активне замовлення над яким у даний момент працює Виконавець. Дане замовлення закріплене за цим Виконавцем.
  26. Стан виконання «Доопрацювання» – замовлення, що потребує внесення певних коректив та направлено Виконавцю на доопрацювання.
   Оплата та передача
  27. Стан замовлення «Виконано» – замовлення вже виконано та передано менеджеру. Замовник ще не розрахувався за замовлення.
  28. Стан виконання «Передана менеджеру» – замовлення вже виконано та передано менеджеру. Оплата Виконавцю ще не проведена.
  29. Стан замовлення «Закрито» – свідчить про те, що замовлення передано замовнику та замовник повністю розрахувався за замовлення.
  30. Стан виконання «Закрито» – агентство вже оплатило роботу Виконавця.
 6. Агентство відповідно до даних Умов:
  1. гарантує 100% оплату вчасно та правильно виконаної/доопрацьованої роботи;
  2. гарантує своєчасність оплати за виконану/доопрацьовану роботу;
  3. надає можливість термінової оплати по всім виконаним замовленням протягом 3 днів, але не частіше 1 разу в календарний рік;
  4. забезпечує конфіденційність персональної інформації Виконавця;
  5. забезпечує широкий спектр способів та форм оплати за виконані замовлення;
  6. забезпечує можливість працювати на дому
  7. гарантує індивідуальний підхід до кожного Виконавця;
  8. надає свободу вибору замовлення;
  9. гарантує свободу встановлення плати (цінової пропозиції) за замовлення;
  10. гарантує лояльність вибору Виконавця для замовлення;
  11. забезпечує включення Виконавця до єдиної інформаційної мережі розподілу та контролю замовлень.
 7. Виконавець зобов’язується:
  1. уважно прочитати та виконувати дані Умови;
  2. ознайомитись з матеріалами, що розміщені на форму Агентства https://www.isdiplom.com/forum/2, та використовувати їх при роботі;
  3. вчасно та якісно виконувати підтверджені Виконавцю замовлення;
  4. не використовувати при виконанні робіт інформацію з відкритих Інтернет джерел у обсязі більше двох рядків суцільного тексту підряд з одного джерела або джерел, що є аналогічними даному;
  5. вчасно, якісно та в повному обсязі доопрацьовувати виконані замовлення;
  6. виконувати вимоги «Загальних методичних рекомендації, щодо оформлення замовлень при роботі у Єдиній інформаційні системі» (далі – методичні рекомендації);
  7. самостійно не виходити на зв’язок з клієнтом під час виконання та доопрацювання замовлення;
  8. не розголошувати при спілкуванні з клієнтом вартість виконання замовлення та свої контактні та інші особисті дані;
  9. повідомити протягом 3-х годин оператора Агентства при виникненні труднощів з виконанням замовлення та впевнитись, що повідомлення отримано оператором;
  10. повідомляти оператора Агентства про зміну інформації облікового запису не пізніше 7 днів з моменту зміни;
  11. не втручатися в роботу працівників Агентства;
  12. негайно повідомляти по виявлені помилки та неточності у роботі ЄІС;
  13. зберігати комерційну таємницю;
  14. бути чесним та добросовісним;
  15. бути ввічливим;
  16. не псувати імідж Агентства.
 8. Виконавець погоджується:
  1. отримувати на поштовий ящик (ящики) повідомлення від Агентства, які можуть мати діловий, інформаційний, рекламний або інший характер але тільки в рамках роботи Агентства;
  2. отримувати на поштовий ящик (ящики) замовлення не завжди профільного характеру;
  3. приймати активну участь у роботі ЄІС;
  4. приймати участь в опитуваннях, що проводить Агентство;
  5. розглядати всі замовлення, що надходять від Агентства та відповідати на них за власним бажанням.
 9. Система контролю якості
  1. Рейтинг якості замовлення (РЯЗ) розраховується за формулою РЯЗ=(N*РЯЗ0+ОЗП)/(N+1), де РЯЗ0 — попередній рейтинг якості замовлення, ОЗП — поточна оцінка якості замовлення, N — поточна сума доопрацювань замовлення. Тобто РЯЗ, це середнє арифметичне якості всіх доопрацювань, за умови, що останнє доопрацювання має якість 100%.
  2. Рейтинг якості виконавця — це середнє арифметичне всіх рейтингів якості замовлень, що виконані цим виконавцем та розраховується за формулою (ряз#1+…+ряз#n)/Кількість замовлень.
  3. Рейтинги якості виконавців надсилається клієнту у таблиці з ЦП по замовленню.
  4. Оператори на власний розсуд або за словами клієнта оцінюють якість виконання замовлення чи доопрацювання. Якщо доопрацювання було не суттєве або доопрацювання є закономірним для ВНЗу чи даного виду робіт, то оператор в праві не знижувати рейтинг якості замовлення.
  5. Доопрацювання, що виникли з виник клієнта або оператора, не впливають на рейтинг якості замовлення.
 10. Вартість виконання замовлень
  1. Вартість виконання кожного конкретного замовлення встановлю є кожен виконавець особисто без втручання операторів Агентства.
  2. Оператори Агентства можуть, у порядку виключення, на дорадчій основі, запропонувати виконавцю зменшити або збільшити вартість виконання але остаточна вартість виконання, в будь-якому випадку, залишається на розсуд виконавця.
  3. Якщо, після оцінки замовлення виконавцем або після початку його виконання, у завдання замовлення були внесені суттєві зміни, які можуть вплинути на вартість виконання, то виконавець в праві змінити свою ЦП. Для цього йому необхідно обґрунтувати суму на яку змінилась ЦП. Дана інформація повідомляється клієнту. Нова вартість замовлення погоджується з клієнтом.
  4. Якщо, під час виконання замовлення, виконавець на власний розсуд прийняв рішення по важливому моменту у роботі (значимому для всієї роботи, але незазначеному у завданні на роботу), а не погодив даний момент з оператором (клієнтом), то доопрацювання або виправлення зауваження стосовно цього моменту не може впливати на вартість виконання або вважатись окремим замовленням.
 11. Оплата замовлень
  1. Замовлення оплачуються у найближчу дату оплати після 7 днів з моменту передачі клієнту готової роботи, але не більше 30 днів з моменту підтвердження отримання роботи від виконавця оператором Агентства.
  2. У разі затримки оплати більше 30 днів без вагомих причин агентство сплачує виконавцю додатково 1% від вартості виконання замовлення за кожен день такої затримки.
  3. Датою оплати замовлення є дата вказана на платіжних документах, що підтверджують перерахування (передачу) коштів за розрахунковими даними виконавця.
  4. Комісію платника при здійсненні оплати замовлень сплачує Агентство.
  5. Комісію одержувача при здійсненні оплати замовлень сплачує Виконавець.
  6. Для здійснення оплати замовлень виконавцю необхідно повідомити:
   • при оплаті на картку/рахунок в ПриватБанку: П.І.П. одержувача та номер картки;
   • при оплаті на картку/рахунок іншому банку: МФО банку, ЄДРПОУ банку, розрахунковий рахунок банку, П.І.П. одержувача, номер картки/книжки/рахунку одержувача, ІПН отримувача;
   • при оплаті через Web Money: норме U гаманця.
  7. У разі зазначення невірних або неповних реквізитів оплата замовлення повторно не проводиться.
  8. У випадку, коли клієнт відмовився від замовлення під час його виконання, оператор Агентства терміново повідомляє про це виконавця. На вимогу оператора, виконавець зобов’язаний припинити виконання замовлення, передає виконану частину замовлення оператору та оцінити ступінь готовності роботи. Ступінь готовності та якість перевіряється оператором. Таке замовлення оплачується відповідно до ступеня готовності, але не більше відсотку авансу клієнта.
  9. Замовлення, від якого клієнт відмовився після завершення виконання замовлення, оплачується відповідно до відсотку авансу клієнта, за умови, що дана відмова не пов’язана з якістю виконання замовлення. При цьому виконавцю, за вимогою, можуть бути надані контактні дані клієнта.
  10. Агентство не в праві вимагати будь-яке доопрацювання замовлень від яких відмовились клієнти, у разі, якщо по ним не буда здійснена повна оплата вартості виконання.
  11. Штрафи за затримки або невідповідну якість роботи:
   1. замовлення, направлені на доопрацювання клієнтом по факту використання відкритих Інтернет джерел у роботі в обсязі більше двох рядків суцільного тексту підряд з одного джерела або джерел, що є аналогічними даному — мінус 25% від вартості виконання за кожне доопрацювання.
   2. замовлення, виконані не вчасно — мінус 10% від вартості виконання замовлення  за кожен день затримки починаючи від 10:00 дати виконання.
   3. термінові замовлення, виконані не вчасно — мінус 25% від вартості виконання замовлення  за кожен день затримки починаючи від 10:00 дати виконання.
  12. Якщо причиною відмови клієнта від замовлення була незадовільна якість виконання замовлення або використання інформації з відкритих Інтернет джерел, даний факт підтверджений перевіркою оператора, а клієнт вимагає повернення коштів, то замовлення виконавцю не оплачується.
  13. Замовлення, затримка по яких складає більше 7 днів, не оплачуються взагалі не зважаючи на будь-які обставини.
 12. Комерційна таємниця.
  1. Відповідно до п.6 ч.10 даних Умов Виконавець зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю. Розголошення комерційної таємниці передбачає повідомлення чи обговорення з третіми сторонами (зокрема Клієнтами та Партнерами) в усному або письмовому порядку: вартості виконання замовлення, вартості замовлення для Клієнта, персональних контактних даних Виконавця, персональних контактних даних Клієнта.
  2. Розголошення комерційної таємниці веде до негайного припинення подальшої співпраці з Виконавцем.
 13. Подальша співпраця з Виконавцем припиняється та Агентство звільняється від відповідальності за умови:
  1. порушення зобов’язань вказаних у п.7 даних Умов;
  2. відсутності зв’язку з Виконавцем після передачі йому замовлення на виконання протягом 24 годин;
  3. надмірного або постійного використання у роботах матеріалів з відкритих колекції рефератів, курсових та інших робіт розміщених в мережі Інтернет;
  4. самостійного встановлення зв’язку з клієнтом;
  5. затримки замовлення більше ніж на 7 днів незважаючи на будь-які обставини;
  6. відмови Виконавця доопрацювати виконане замовлення;
  7. відсутності активності виконавця (оцінка замовлень, додання нових ЦП) протягом 3 місяців.
 14. У разі публікації в мережі Інтернет, продажу або передачі третім особам виконаних та оплачених або таких, що виконуються в даний момент, робіт та їх частин виконаних у рамках замовлення Агентства припиняється подальша співпраця з Виконавцем, вартість неоплачених замовлень стягується у якості неустойки. Такі дії виконавця розглядаються, як грубі порушення. Співпраця припиняється без попередження та без можливості відновлення.  Всі замовлення періодично проходять перевірку на публікацію в мережі Інтернет.
 15. У разі грубих порушень Агентство не гарантує:
  1. оплату робіт, які виконані несвоєчасно, неякісно або не в повному обсязі;
  2. оплату робіт, які виконані з використанням інформації з відкритих Інтернет джерел у обсязі більше двох рядків суцільного тексту підряд з одного джерела або джерел, що є аналогічними даному;
  3. оплату робіт, які оформлені з порушенням вимог методичних рекомендацій (якщо інше оформлення не зазначено у конкретному замовленні);
  4. конфіденційність персональної інформації про Виконавця у разі порушення зобов’язань вказаних у п.6 даних Умов.
 16. Форс-мажорні обставини
  1. Кожна форс-мажорна ситуація розбирається окремо та детально.
  2. Рішення по форс-мажорній ситуації приймається спільно з Виконавцем.
  3. При відсутності можливості встановлення винного, відповідальність за наслідки ситуації поділяється порівну між Агентством та Виконавцем.
  4. Технічна несумісність обладнання чи програмного забезпечення та/або нестабільності каналів зв’язку не відноситься до форс-мажорних ситуацій.
 17. Інші умови
  1. Пройшовши реєстрацію в ЄІС Виконавець погоджується з тим, що інформація про нього не є персоніфікованими персональними даними та не підпадає під сферу дії Закону України «Про захист персональних даних», оскільки Агентство не встановлює достовірність та не вимагає документів для підтвердження вказаних при реєстрації даних.
  2. Агентство зобов’язується не встановлювати достовірність даних вказаних Виконавцем при реєстрації в ЄІС.

Інші питання Ви можете уточнити у нашого менеджера за телефоном +380 (63) 892-87-03